Logo

Verhoging pensioenen 1 februari 2018

Indexatie voor actieve deelnemers
Het bestuur heeft besloten om over 2017 (per 1 februari 2018) de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers (medewerkers van Robeco) met 0,75% te verhogen. Deze verhoging is gelijk aan de initiële loonronde in 2017.

Indexatie voor inactieve deelnemers
Daarnaast heeft het bestuur besloten om over 2017 (per 1 februari 2018) de pensioenaanspraken in de basisregeling voor voormalig medewerkers, gepensioneerden en nabestaanden met 1,40% te verhogen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde prijsstijging over 2017.

Indexatiebeleid
Deze besluiten zijn gebaseerd op het indexatiebeleid van Pensioenfonds Robeco. Het besluit om te indexeren is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad op marktwaarde (eind 2017: 129%) en de hoogte van de toe te kennen indexatie. Eenvoudig geredeneerd: hoe hoger de toe te kennen indexatie, des te hoger moet de beleidsdekkingsgraad zijn. Meer informatie hierover vind je in de brief die je medio februari 2018 ontvangt van het pensioenfonds.

De afgelopen jaren heeft het pensioenfonds door lagere dekkingsgraden niet altijd volledig kunnen indexeren. Of jouw pensioen de komende jaren (volledig) geïndexeerd zal worden blijft onzeker en is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Ambitie
De ambitie van Pensioenfonds Robeco is om de pensioenen zoveel mogelijk waardevast te houden. Voor actieve deelnemers proberen we de pensioenen met hetzelfde percentage te verhogen als de initiële loonronde bij Robeco. Voor andere deelnemers proberen we de verhoging van het pensioen te koppelen aan de prijsinflatie in Nederland. Let wel: indexatie is een ambitie, geen recht.

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen omtrent jouw pensioen bij Robeco? Meld je dan nu aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Beleidsdekkingsgraad ultimo december 2017

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo december 2017 129%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 133%.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert