Logo

Hoe beoordeel je ons?

Deze week ontvangen alle (oud-)collega’s van Robeco een uitnodiging per mail of per post voor deelname aan ons deelnemersonderzoek. Het onderzoek gaat onder meer over het imago van het pensioenfonds, kennis en behoeften van de deelnemers, de informatievoorziening door het fonds en het duurzame beleggingsbeleid.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. De uitkomsten zijn de basis voor het nieuwe communicatiebeleidsplan. Met deze informatie kunnen we de komende jaren verder op een manier die het best past bij onze jou en je collega’s.

Uiteraard houden we je op de hoogte van de uitkomsten. Alvast bedankt voor jouw deelname!

De jaarlijkse UOP-keuze: statistieken en evaluatie

Tegelijk met de jaarlijkse salarisronde kon je ook dit jaar in april weer een keuze maken voor je UOP, je uitgebreide ouderdomspensioen. Meer dan 50% van je collega’s heeft dit gedaan. Jij ook?

We willen jullie graag helpen met het maken van je UOP-keuze, omdat dit over het algemeen als best lastig wordt ervaren. Daarom hebben we dit jaar verschillende hulpmiddelen ingezet, zoals een video, beslisbomen en inloopsessies. Als we de statistieken van 2018 vergelijken met die van 2017, hebben meer mensen actief een keuze gemaakt voor hun UOP, 57% dit jaar ten opzicht van 49% in 2017.

Uit de evaluatie kwamen verschillende verbeterpunten naar voren. Deze gebruiken we als input voor de UOP-keuzeronde van 2019. Hierbij kun je denken aan verbeteringen in de HR-tool die we met de werkgever bespreken en een vereenvoudiging van de beslisbomen. De video en inloopsessies werden positief ontvangen, dus deze komen volgend jaar zeker terug!

Wijzigingen in de pensioenregeling

Dit jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd in jouw pensioenregeling. Het gaat daarbij onder andere om de salarisgrenzen. Eerder bouwde je pensioen op in de basisregeling tot een bedrag van € 80.795. Dat is nu verhoogd naar € 83.218 (einde van schaal 100).

Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen is verlaagd van 1,875 naar 1,738%. Dit heeft te maken met een wettelijke verhoging van de fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar. In de regeling van Pensioenfonds Robeco is de pensioenleeftijd 67 jaar gebleven maar daarom moest het opbouwpercentage iets verlaagd worden.

Over andere wijzingen informeerden we je al eerder. Lees hier het nieuwsbericht van december 2017

Beleidsdekkingsgraad ultimo mei 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo mei 2018 131%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 131%.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert