Logo

Beleidsdekkingsgraad ultimo juli 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo juli 2018 131%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 133%.

Tom Steenkamp voorzitter pensioenfonds Robeco

Tom Steenkamp is de nieuwe voorzitter van pensioenfonds Robeco. Hij volgt Harry Horlings op die uit dienst is getreden bij de werkgever.
Tom was reeds plaatsvervangend voorzitter. DNB heeft ingestemd met zijn benoeming.
Als voorzitter van de Raad van Toezicht volgt Peter Priester Fieke van der Lecq op, die volgens het rooster van aftreden haar laatste zittingstermijn heeft afgerond.
Als voorzitter van het Verantwoordingsorgaan volgt Renier Brenninkmeijer Paul van Homelen op, die niet herverkiesbaar was.

Het bestuur wenst allen veel succes.

Hier leest u meer over de samenstelling van de fondsorganen.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert