Logo

Opbouwpercentage – wat houdt dat in?

1,621%. Dat is het opbouwpercentage voor alle Robecomedewerkers die op dit moment pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Robeco. Dit geldt dus ook voor het pensioen dat jij straks gaat ontvangen. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Ieder jaar dat je werkt, bouw je een stukje pensioen op. Hoeveel dat is, hangt af van jouw salaris, hoelang je werkt en van het opbouwpercentage. Je bouwt pensioen op over de pensioengrondslag. Dit is je bruto salaris (inclusief vakantiegeld) minus een bedrag waarover jij geen pensioen opbouwt omdat je AOW krijgt. Dat bedrag noemen we franchise. Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag waarmee ieder jaar jouw opgebouwde pensioenrechten groeit.

Rekenvoorbeeld
Pensioengevend salaris € 53.500
Franchise € 16.322 (2023)
Pensioengrondslag € 37.178

De pensioenaangroei in dit jaar bedraagt 1,621%%. Dat is dus (1,621%% * € 40.000 =) € 602,66. Dit is dan het in één jaar opgebouwde bruto pensioen dat je vanaf je 67e jaarlijks ontvangt. Stel dat je 25 jaar bij Robeco werkt, ieder jaar hetzelfde verdient en het opbouwpercentage en de franchise niet wijzigen, dan ontvang je vanaf je 67e van Pensioenfonds Robeco een levenslang ouderdomspensioen van € 15.066 per jaar (25 x € 602,66). Daarnaast ontvang je een AOW-uitkering, mogelijk pensioenen van andere werkgevers en geld uit lijfrentes als je die hebt afgesloten.

Waar moet je op letten bij waardeoverdracht?

Is Robeco niet jouw eerste werkgever? Heb je bij een ander pensioenfonds al pensioen opgebouwd? Dan kan je, onder voorwaarden, die pensioenrechten overdragen naar Pensioenfonds Robeco. Dit heet waardeoverdacht en kan (financieel) aantrekkelijk voor je zijn.

Waardeoverdracht kan twee kanten op. Of je neemt elders opgebouwd pensioen mee naar de Robeco pensioenregeling. Bijvoorbeeld als je nieuw in dienst bent. Of je hevelt de waarde van het Robeco pensioen vanuit de basisregeling, het kapitaal op de UOP-rekening (zowel bruto als netto) en eventueel de prepensioen-aanspraken over naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever als je uit dienst gaat.

Waar moet je op letten bij een waardeoverdracht?

  • Vergelijk het beleid rondom indexatie (voorwaardelijke verhogingen om inflatie te compenseren) bij de verschillende fondsen.
  • Kijk naar de hoogte van de dekkingsgraad van je oude en nieuwe pensioenfonds. Bij een hogere dekkingsgraad is de kans op indexatie meestal hoger.
  • Het recht op inhaalindexatie (in het verleden gemiste indexatie) kun je niet overdragen naar een ander pensioenfonds.
  • Draag je pensioenaanspraken (gedeeltelijk) over van een basisregeling naar een beschikbare premieregeling, dan ligt het beleggingsrisico voortaan volledig bij jezelf.
  • Zijn er garanties aanwezig in je oude pensioenregeling, zoals bijvoorbeeld het bijstorten van een werkgever als het pensioenfonds er slecht voor staat of een garantie op indexatie?
  • Had je bij je vorige pensioenfonds een nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan vervalt deze dekking als je uit dienst gaat.
  • Doe je een uitgaande waardeoverdracht, dan vervalt het inkoopvoordeel dat je bij ons pensioenfonds hebt als je op jouw pensioendatum je bruto opgebouwde kapitaal van je UOP-regeling omzet naar een levenslange periodieke uitkering.

De keuze om wel of geen waardeoverdracht te doen is ingewikkeld. Laat je daarom goed informeren.

Zie ook: Waardeoverdracht

Klaar voor de toekomst

Als pensioenfonds zijn we dagelijks bezig met de toekomst. Vaak die van jou en jouw collega’s, maar de laatste tijd ook met die van onszelf. We gaan namelijk over van offline communicatie naar digitale communicatie. Daardoor kunnen we jou voorzien van actuelere informatie over jouw eigen persoonlijke pensioensituatie. Bijkomend voordeel: het is ook duurzamer.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het nieuwe portaal. Dit portaal wordt een ‘Mijn omgeving’ op de website, waar je alle informatie vindt over jouw pensioensituatie bij Pensioenfonds Robeco. Je kunt zien wat je aan pensioen hebt opgebouwd en krijgt een indicatie van wat je kunt verwachten als je met pensioen gaat. Je kunt bovendien zien welke invloed verschillende gebeurtenissen hebben op jouw pensioen. Door de koppeling met Flexioen heb je een volledig overzicht van je pensioen bij Robeco.

We willen het nieuwe digitale portaal ook gebruiken om de stap naar digitale communicatie te maken. Dit vinden we passen bij de huidige ontwikkeling, bij onze waarden op het gebied van duurzaamheid en bij onze ambities als pensioenfonds. Je vindt daarom op het portaal ook alle communicatie van het pensioenfonds met jou. Je logt in met je DigiD en hebt dus geen extra wachtwoord nodig. Het nieuwe digitale portaal wordt voor het einde van dit jaar geïntroduceerd. Hierover krijg je binnenkort meer informatie.

Beleidsdekkingsgraad ultimo september 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo september 2018 132%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 133%.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert