Logo

Beleidsdekkingsgraad ultimo september 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo september 2019 121,8%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 110,8%.

Pension benefit abroad: what should you do?

If you accrued pension with Pensioenfonds Robeco, and you receive or will receive a pension benefit from us later while living abroad, then it’s important to know the following.

Address
If you do not live in the Netherlands, then we will not have your address details. Therefore, please always pass on any address changes if you move abroad, as well as details of any subsequent moves.  Also, ensure that we have your email address and notify us of any future changes.

You can inform us of any changes via our digital portal: https://login.pensioenfondsrobeco.deelnemersportaal.nl/

Start of pension
Around six months before you retire, you will receive an email or letter by mail from us with an application form that will allow your pension to commence. You must also send us a certificate of life, a so-called attestatie de vita, signed by a competent authority.  This certificate will then be requested annually by the pension fund.

Taxes
Even if you live abroad, you are obliged to pay taxes on the pension benefit that is being paid out in the Netherlands.  That is why we have to withhold wage tax from your pension.

Are you living in a country with which the Netherlands has concluded a treaty in order to avoid double taxation? Then you can request the Dutch tax authorities to issue an exemption statement.

After receiving your exemption statement, we no longer have to withhold wage tax from your pension.

You can request the exemption statement from:
Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
PO Box 2865
6401 DJ HEERLEN
The Netherlands
belastingdienst.nl 
Telephone +31 555 385 385

More information
You can find more information on the Dutch tax authorities website. (English)

Nieuw op je pensioenoverzicht: 3 scenario’s

Vanaf Q4 2019 gaan we op www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van jouw persoonlijke pensioensituatie laten zien als het mee- of juist tegenzit. Op  deze website kun je nu al zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Robeco en eventuele andere pensioenuitvoerders, inclusief je AOW. Vanaf Q4 wordt ook weergegeven in welke richting je pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

voorbeeldweergave-eindresultaat-scenario-robeco


Wat als het mee- of tegenzit?
Centraal in de weergave blijft het bedrag dat je tot nu aan pensioen hebt opgebouwd. Vervolgens zie je het verwachte pensioen, als je blijft werken tot je 67e en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling, op basis van 3 scenario’s:

  • Het verwachte eindresultaat: Het pensioen waar je nu op uit lijkt te komen (midden bovenaan).
  • Positief scenario: Het bedrag waar je uit lijkt te komen als het economisch erg meezit (rechts).
  • Negatief scenario: Het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht (links)

 

Inflatie, indexatie en belasting meegenomen
Bij de berekening van drie mogelijke uitkomsten wordt rekening gehouden met inflatie; de verwachting dat prijzen van allerlei producten en diensten stijgen. Doordat ook de kans dat je pensioen verhoogd wordt (indexatie) wordt meegenomen, is je pensioen ‘waardevast’. Pensioenbedragen worden dus in reële termen gecommuniceerd. Op ’mijnpensioenoverzicht.nl’ worden ook de netto bedragen getoond, dus na aftrek van belastingen.


Ook op je UPO in 2020
Vanaf 2020 worden de drie scenario’s ook getoond op je Uniforme Pensioenoverzicht (UPO), dat je jaarlijks van Pensioenfonds Robeco ontvangt. We laten dan voor de basisregeling en bruto UOP-regeling alleen de bruto bedragen zien omdat we als pensioenfonds geen zicht hebben in eventuele andere pensioenuitkeringen die je nog ontvangt.

 

Meer informatie

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert