Logo

Uniforme indexering voor deelnemers aan Pensioenfonds Robeco

De Ondernemingsraad en werkgever hebben onlangs een akkoord bereikt over een voorstel van Pensioenfonds Robeco om met ingang van 1 januari 2020 voor alle deelnemers aan de pensioenregeling over te stappen op uniforme indexering op basis van de nationale consumentenprijsindex.

Wat verandert er op 1 januari 2020?
Op dit moment worden binnen de Pensioenregeling verschillende indexeringscijfers gebruikt, al naar gelang deelnemers ‘actief’ (nog in dienst) of ‘inactief’ (uit dienst of gepensioneerd) zijn. In het eerste geval wordt de algemene loonronde gehanteerd, terwijl in het laatste geval het inflatiecijfer (consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het CBS) geldt.

Vanaf 1 januari 2020 wordt voor zowel actieve als inactieve deelnemers de consumentenprijsindex gehanteerd. Dat betekent dat het indexeringscijfer voor actieve deelnemers niet langer is ‘gebaseerd op de algemene loonronde, maar ook ‘op het inflatiecijfer’. Voor inactieve deelnemers verandert er niets.

Wat betekent dit voor actieve deelnemen aan het pensioenfonds?
Pensioenfonds Robeco beoordeelt ieder jaar in januari of indexering op basis van het inflatiecijfer mogelijk is. Dit besluit is dus vanaf 1 januari 2020 voor het eerst voor zowel actieve als inactieve deelnemers gebaseerd op een en hetzelfde inflatiecijfer.

Beleidsdekkingsgraad ultimo november 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo november 2019 119,4%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 116,6%.

Overgang van administrateur DC-regeling

Afgelopen week heeft u misschien in de pers gelezen over het feit dat Robeco heeft besloten om de beleggingsadministratie van haar DC-product Flexioen per 1 januari 2020 over te dragen naar ABN AMRO Pension Services. Dit heeft een paar wijzigingen voor deelnemers aan de DC-regeling (Flexioen) tot gevolg, waarbij de impact afhankelijk is van het feit of gekozen is voor ‘Volledig Beheer’ of ‘Eigen Beheer’. Zo moet er voortaan via een andere website ingelogd worden om rekening(en) te zien en wijzigingen door te geven.

Over de eventuele impact van wijzigingen op de portefeuille van deelnemers zijn individuele brieven verzonden. Daarin staat ook aangegeven wat de kenmerken en voorwaarden zijn van de beleggingsfondsen waarin deelnemers kunnen beleggen vanaf 1 januari 2020. Mocht u naar aanleiding van dit bericht toch nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen door te bellen naar 020-629 8810 of een e-mail te sturen naar pension.services@nl.abnamro.com.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert