Logo

PENSIOENCHECKER: Direct weten hoeveel pensioen jij later krijgt!

Veel mensen weten het antwoord op de vraag hoeveel pensioen je later krijgt niet direct. Je moet vaak op veel verschillende plekken zoeken en het ene bedrag is bruto en het andere bedrag netto. Dat gaat veranderen!

Tijdens de Pensioen3daagse van 3 t/m 5 november wordt de app Pensioenchecker gelanceerd. Deze app is ontwikkeld in samenwerking met verschillende pensioenfondsen in Nederland en geeft je nu snel inzicht in jouw pensioen als je stopt met werken.

De Pensioenchecker

De Pensioenchecker geeft op een simpele manier antwoord op de belangrijkste pensioen vragen. Vragen als: wat krijg ik straks, wanneer krijg ik dat, wanneer kan ik stoppen en hoe kan ik mijn pensioen verhogen? Wil je meer gerichte informatie, dan kun je natuurlijk inloggen in het deelnemersportaal van Robeco. Hier staat een volledig overzicht van je opgebouwde pensioen. De app is dan ook geen vervanger van het deelnemersportaal, maar geeft je snel en gemakkelijk een eerste overzicht.

Download de app nu!

Download de app vanuit de playstore of appstore of klik hier. Log in met je DigiD en wachtwoord. Eenmaal ingelogd krijg je snel antwoord op deze vragen en weet je precies wanneer jij met pensioen kan en of je genoeg pensioen opbouwt.

Zodra je de app verlaat worden jouw gegevens verwijderd, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat jouw gegevens zichtbaar blijven. Jouw privacy is gewaarborgd.

Meer weten? www.pensioenchecker.org

 

Herstelplan ingediend bij DNB

Door de lage rente en de situatie op de financiële markten was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco op basis van de ultimate forward rate aan het einde van het tweede kwartaal net iets te laag volgens de wettelijke normen. Daarom hebben we een herstelplan opgesteld.

In het herstelplan staat hoe wij ervoor willen zorgen dat deze beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer herstelt. Zolang deze dekkingsgraad te laag is moeten wij elk jaar een nieuw herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank.

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Voor Pensioenfonds Robeco houdt dit herstelplan in dat wij op dit moment de samenstelling van onze beleggingsportefeuille niet hoeven te wijzigen.

Wat betekent het nieuwe herstelplan voor de deelnemers?
De huidige pensioenregels zorgen ervoor in algemene zin dat de pensioenen stabiel zijn. De kans dat het (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd is klein omdat er voldoende buffers moeten worden aangehouden. Tegelijk is het daarmee lastiger om de pensioenen te indexeren. Wij verwachten op basis van de situatie per eind september dat we geen indexatie kunnen toekennen per 1 februari 2021. Voor het indexatiebesluit kijkt het pensioenfondsbestuur naar de beleidsdekkingsgraad op basis van de marktrente (RTS). Deze dekkingsgraad moet tenminste 110% zijn. Eind september was deze dekkingsgraad 109%. Voor de toekomstige jaren is het moeilijk een voorspelling te doen. We zijn vooral afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Hoe nu verder?
Iedere maand tonen we op onze website wat de meest recente beleidsdekkingsgraad op basis van de marktrente is. Als er bijzondere ontwikkelingen zijn dan plaatsen we een nieuwsbericht op onze website.

Nieuw leden in het Verantwoordingsorgaan

Anne Zuidema treedt per 1 december 2020 toe tot het Verantwoordingsorgaan. Als nieuw lid namens de pensioengerechtigden volgt hij Joop Telder op, die het Verantwoordingsorgaan verlaat omdat het maximaal aantal zittingstermijnen is bereikt. Peter Reinders die al een eerste termijn als lid namens de pensioengerechtigden heeft vervuld, zal ook een tweede termijn zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan.

Naar aanleiding van de oproep voor kandidaatstelling door het pensioenfonds, hadden de heren Reinders en Zuidema zich als enige kandidaten gemeld. Omdat er evenveel kandidaten waren als vacatures, hoefden er geen verkiezingen te worden georganiseerd.

In verband met de uitdiensttreding bij Robeco van Robert Slange was er ook een vacature ontstaan in het Verantwoordingsorgaan voor een lid namens de werkgever. Nico Becx is per 8 oktober jl. door de werkgever als nieuw lid benoemd.

Het Verantwoordingsorgaan is nu weer op volle sterkte. Het bestuur wenst de twee nieuwe leden veel succes met de uitvoering van hun taken.

Beleidsdekkingsgraad ultimo september 2020: 109,1%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 30 september 109,1%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 108,8%.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert