Logo

Beleidsdekkingsgraad op 31 oktober 2020: 108,4%

Eind oktober 2020 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 108,4%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 107,0%. Tegenover € 811.870 aan technische voorzieningen stond op 31 oktober € 868.906 miljoen aanwezig vermogen. (bedragen x 1000)

UOP-kapitaal valt niet onder depositogarantiestelsel

Ben je deelnemer aan de bruto of netto UOP-regeling en beleg je zelf dan is het belangrijk om je er bewust van te zijn dat kapitaal dat op de spaarrekening staat niet onder het depositogarantiestelsel valt.

Lees de tekst hierover onder veelgestelde vragen UOP-regeling daarom goed.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert