Logo

Geen indexatie Robeco Pensioenfonds in 2021

Opbouwpercentage blijft onveranderd.

Het pensioenfondsbestuur heeft helaas moeten besluiten om over 2020 de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers (= slapers) en pensioengerechtigden niet te indexeren. Op basis van het indexatiebeleid van Pensioenfonds Robeco was het niet mogelijk een indexatie toe te kennen. Zoals vorig jaar aangegeven wordt er vanaf 1 januari 2020 voor zowel de actieve als inactieve deelnemers de consumentenprijsindex gehanteerd. De gemiddelde prijsstijging over 2020 bedroeg 1,3%.

Indexatiebeleid
Deze besluiten zijn gebaseerd op het indexatiebeleid van Pensioenfonds Robeco. Het besluit om te indexeren is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad op marktwaarde (eind 2020: 107,5%) en de hoogte van de toe te kennen indexatie. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn om te kunnen indexeren. Dat was eind 2020 niet het geval. De daling van de beleidsdekkingsgraad is met name het gevolg van de wederom gedaalde rente in 2020. Daardoor zijn de verplichtingen harder gestegen dan het vermogen, omdat het pensioenfonds het renterisico strategisch voor 50% had afgedekt. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Of jouw pensioen de komende jaren (volledig) geïndexeerd kan worden blijft onzeker en is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Opbouwpercentage gelijk gebleven
Door de gedaalde rente is ook de kostprijs van pensioen omhoog gegaan. Het pensioenfonds heeft met de werkgever echter voor een aantal jaren een vaste premie afgesproken. Om fluctuaties op te kunnen vangen heeft de werkgever in 2014 een bedrag van eur 15 miljoen in een premiedepot bij het pensioenfonds gestort. Het pensioenfonds heeft de afgelopen jaren flink gebruik moeten maken van dit depot om de volledige opbouw van pensioen te kunnen blijven financieren. Op dit moment is er nog ongeveer eur 2 miljoen in het depot over. Het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,738% kan in 2021 echter wederom gehandhaafd worden.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert