Logo

Deelnemersonderzoek: bemoei je nu met jouw inkomen van later!

Rond 20 september ontvang je een uitnodiging deel te nemen aan een deelnemersonderzoek. Laat de kans om invloed uit te oefenen op jouw pensioen niet schieten en maak nog geen 10 minuten tijd vrij.

Het nieuwe pensioenstelsel dat in Nederland wordt ingevoerd, heeft direct gevolgen voor  jouw inkomen later en voor het Pensioenfonds Robeco. Het bestuur moet de komende tijd keuzes maken over onder andere het beleggingsbeleid en duurzaam beleggen. Daarbij is inzicht in de wensen en behoeften van zoveel mogelijk deelnemer van Pensioenfonds Robeco een onmisbaar vertrekpunt.

Om een goed beeld te krijgen heeft Pensioenfonds Robeco daarom onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction gevraagd een onderzoek onder haar deelnemers uit te voeren. Binnenkort ontvang je  hiervoor een uitnodiging.

We willen jou van harte uitnodigen deel te nemen. Jouw antwoorden stellen ons in staat ons beleid  nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van al onze deelnemers.

N.B. Het kan zijn dat de uitnodiging in uw ongewenste e-mail terecht komt, omdat de uitnodiging afkomstig is van Motivaction als externe partij. Check dan zeker ook je box ongewenste mail.

 

<meer weten over het onderzoek?>

Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2021: 120,1%

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo augustus 2021 120,1%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling was deze maand 126,7%.

Pensioenfonds uit herstel

Op basis van de financiële situatie aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 is het pensioenfonds weer uit herstel. De gunstige ontwikkeling op de financiële markten is hiervan de voornaamste oorzaak.

Pensioenfonds Robeco heeft in het derde kwartaal van vorig jaar een herstelplan moeten indienen bij DNB. De beleidsdekkingsgraad op basis van de ultimate forward rate was volgens de wettelijke normen net iets te laag. (zie ook: Herstelplan ingediend bij DNB).

Dat het pensioenfonds uit herstel is heeft geen directe consequenties. Wel geeft de huidige hogere beleidsdekkingsgraad op RTS een positieve verwachting over het (deels) kunnen toekennen van een indexatie per 1 februari 2022. We moeten de hogere dekkingsgraad dan wel de komende maanden handhaven. Daarbij blijft de afhankelijkheid van de onzekere financiële markten. Het weer uit herstel zijn is geen reden voor het bestuur om het huidige beleggingsbeleid aan te passen.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert