Logo

Wilma de Groot en Margret Smits herbenoemd

De termijnen van de zittende bestuursleden Wilma de Groot (met aandachtsgebied vermogensbeheer en ALM) en Margret Smits (met aandachtsgebied communicatie) konden worden verlengd voor een nieuwe periode van vier jaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Eerder dit jaar (Vacancy for position on the board of Pensioenfonds Robeco (sharepoint.com) deed Pensioenfonds Robeco een oproep voor kandidaten voor het bestuur van Pensioenfonds Robeco.

Het bestuur van Pensioenfonds Robeco feliciteert beide bestuurders van harte met hun herbenoeming.

Beleidsdekkingsgraad ultimo september 2021: 121,7%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 30 september 121,7%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 127,9%. Een jaar geleden was de dekkingsgraad op marktwaarde 108,8%!

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert