Logo

Opbouwpercentage wordt begin januari 2022 bekend

Het definitieve opbouwpercentage voor actieve deelnemers in 2022 zal begin januari bekend worden. Hoewel de verwachting is dat het huidige opbouwpercentage gehandhaafd kan blijven, wordt een beperkte verlaging nu niet uitgesloten.

Pensioenfonds Robeco kent voor de basisregeling een CDC-regeling, wat inhoudt dat het opbouwpercentage een afgeleide is van de premie die betaald wordt. Op dit moment hebben we een fiscaal maximaal opbouwpercentage van 1,738% op pensioenleeftijd 67.

De werkgever en de OR zijn overeengekomen dat de huidige pensioenpremie voor 1 jaar gehandhaafd blijft op 43,4% van de pensioengrondslag. De vorige premievaste periode liep van 2019 t/m 2021. Voor de berekening van het premiepercentage voor 2022 hebben we te maken met een lagere rentestand dan bij de vorige premievaste periode. Daarmee komt het huidige opbouwpercentage van 1,738% onder druk te staan.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft een aantal middelen ingezet om de kans op verlaging van het opbouwpercentage te beperken, waaronder een zogenaamde premiehedge die is vormgegeven middels swaps.

Het definitieve opbouwpercentage zal echter pas begin januari bekend worden. Hoewel de verwachting is dat het huidige opbouwpercentage gehandhaafd kan blijven, wordt een beperkte verlaging nu niet uitgesloten. In januari 2022 volgt hier nader bericht over.

Meer informatie over de CDC-regeling vind je hier: Basisregeling.
Werknemers van Robeco kunnen ook op het Intranet van de werkgever lezen wat de werkgever en OR hierover gecommuniceerd hebben. Lees hier verder.

 

Beleidsdekkingsgraad op 31 oktober 2021: 123,3%

Eind oktober 2021 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 123,3%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 126,4%. Tegenover € 770.603 miljoen aan technische voorzieningen stond op 31 oktober € 973.662 miljoen aanwezig vermogen.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert