Logo

Resultaten deelnemersonderzoek bekend

In september van dit jaar hebben we een uitgebreid digitaal deelnemersonderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in hoe jij aankijkt tegen risico’s en verantwoord beleggen. De resultaten daarvan zijn bekend.

Op de themapagina Deelnemersonderzoek 2021 lees je hier alles over. Het bestuur gaat in 2022 aan de slag met de uitkomsten.

 

Ga naar: Themapagina Deelnemersonderzoek 2021

Tom Steenkamp: “Continuïteit ondanks pandemie niet in geding”

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van de pandemie. Hoewel veel thuis gewerkt is door zowel het bestuur en verantwoordingsorgaan als onze uitbestedingspartners voor de pensioenadministratie en het vermogensbeheer, heeft het de continuïteit van onze werkzaamheden niet belemmerd.

De markten hebben een positief beeld laten zien, wat tot uiting komt in onze beleidsdekkinggsraad. Deze is sinds het begin van dit jaar gestegen van 107,5% naar 124,4%. In januari besluit het bestuur over de toe te kennen indexatie. De verwachting is dat de prijsinflatie deels gecompenseerd kan worden.

Afspraken gemaakt over premie en opbouwpercentage
Het afgelopen jaar hebben het bestuur, verantwoordingsorgaan, werkgever en OR intensief samengewerkt om afspraken te maken over de premie en het opbouwpercentage in 2022. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal middelen zijn ingezet met als doel het huidige opbouwpercentage zo goed mogelijk te fixeren op het huidige niveau. Medio januari communiceren we over het definitieve opbouwpercentage.

Voorbereidingen Nieuw Pensioenstelsel gestart
Synchroon hieraan zijn we begonnen met voorbereidingen te treffen voor de grote wijziging van het pensioenstelsel in Nederland. We hebben hierover een aparte landingspagina op de website geplaatst: Nieuw Pensioenstelsel.

Actief de dialoog opgezocht
Tenslotte hebben we actief de dialoog gezocht met onze deelnemers via een aantal webinars dat we hebben georganiseerd en hebben we een uitgebreid digitaal deelnemersonderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in hoe onze deelnemers aankijken tegen risico’s en verantwoord beleggen. Op de themapagina Deelnemersonderzoek 2021 lees je er meer over. Het bestuur gaat in 2022 aan de slag met de uitkomsten.

Ook voor 2022 voorzien we voor het pensioenfonds weer een volle agenda. Deze feestdagen geven gelukkig ook wat tijd voor rust en reflectie. Namens het bestuur wens ik jullie een goed en gezond 2022.

Tom Steenkamp
Voorzitter

Zie ook: Opbouwpercentage wordt begin januari 2022 bekend

Beleidsdekkingsgraad ultimo november 2021: 124,4%

Eind november 2021 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 124,4%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 125,1%.

Zie ook: Dekkingsgraad

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert