Logo

Beleidsdekkingsgraad ultimo februari 2022: 128,6%

Eind februari 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 128,6%. Bij de afsluiting van december 2021 was dit 126,0% en eind januari 127,0%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 132,2%.

Maatregelen situatie Oekraïne

Bij het Pensioenfonds Robeco zijn we diepbedroefd over de situatie in Oekraïne. Rusland heeft het internationaal recht geschonden door een aanval op een soevereine staat. Deze aanval wordt door de internationale gemeenschap veroordeeld.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft het bestuur besloten voorlopig de volgende investeringsmaatregelen door te voeren voor de basisregeling.

  • Het pensioenfonds zal afscheid nemen van beleggingen in Russische staatsobligaties.
  • Het pensioenfonds plaatst kooprestricties op Russische aandelen en bedrijfsobligaties.

Aangezien het pensioenfonds alleen in fondsen belegt, wordt in de komende periode nader onderzocht hoe verder invulling kan worden gegeven aan dit bestuursbesluit en op welke termijn de besluiten doorgevoerd kunnen worden.

Het Pensioenfonds Robeco sluit hiermee aan bij het beleid van de werkgever.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert