Logo

Beleidsdekkingsgraad eind juni: 134,2%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 30 juni 134,2%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde, zonder de 12-maands middeling, was op dat moment maand 147,6%. Hiermee was de dekkingsgraad op marktwaarde 0,9% lager dan eind mei.

Jaarverslag 2021 in een paar minuten

Opnieuw hebben we de belangrijkste ontwikkelingen bij jouw pensioenfonds in het afgelopen jaar handig voor je samengevat. Nog net iets efficiënter dan vorig jaar. Dit jaar weet je al in een paar minuten wat wij in de 365 dagen van 2021 voor jouw pensioen hebben uitgevoerd.

Bekijk hier het 4,5-minuut-verslag

RvT-lid Sako Zeverijn: ‘Pensioenfonds Robeco staat er goed voor, zowel financieel als bestuurlijk’

Al bijna acht jaar lang maakt Sako Zeverijn deel uit van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Robeco. Nu in juli zijn laatste termijn afloopt, is dit een mooi moment om terug te blikken én vooruit te kijken. ‘Dit bestuur heeft de kennis en kunde om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in goede banen te leiden.’

‘Waarom ik acht jaar geleden toe ben getreden tot de Raad van Toezicht? Omdat ik betrokken wilde zijn bij Pensioenfonds Robeco, maar dan wel op een niveau waarop ik echt iets bij kon dragen vanuit mijn kennis en ervaring’, aldus Sako Zeverijn. Kennis en ervaring heeft deze 64-jarige zelfstandige pensioenfonds professional als geen ander, zo leert een blik op zijn LinkedIn-profiel. ‘Dat is in mijn ogen ook echt een vereiste.’

De rol van de Raad van Toezicht
Sako legt uit: ‘Als Raad van Toezicht beoordeel je of de bestuurlijke procedures en processen in orde zijn. Of er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Of de risico’s op de lange termijn goed bewaakt worden. En of besluiten evenwichtig worden genomen, zodat de ene groep deelnemers aan het pensioenfonds niet wordt bevoordeeld ten opzichte van de andere groep. Je moet weten wat er in de pensioenwereld speelt en welke vragen je aan het bestuur moet stellen om de focus scherp te houden. Dan is kennis van pensioenzaken dus wel een must.’

‘Onze samenwerking verloopt op een uiterst prettige en positieve manier en dat typeert de gang van zaken binnen Pensioenfonds Robeco’

Deskundig en dedicated
Omdat er nogal wat onderwerpen moeten worden beoordeeld, hebben de drie leden van de Raad van Toezicht de taken verdeeld, zo vertelt Sako. ‘Een lid kijkt voornamelijk naar het vermogensbeheer, het tweede naar de algemene wet- en regelgeving en bestuurlijke aspecten en ik houd me bezig met het risicomanagement. Deze samenwerking verloopt op een uiterst prettige en positieve manier en dat typeert de gang van zaken binnen Pensioenfonds Robeco.’ Daarnaast is Sako erg te spreken over de deskundigheid en toewijding van het bestuur. ‘Dat heeft alles te maken met het feit dat Robeco een financiële onderneming is die zich bezighoudt met het beleggen en beheren van andermans vermogen. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit hooggeschoolde professionals die altijd het belang van de deelnemers vooropstellen. Dat zie je terug in de resultaten. Pensioenfonds Robeco staat er goed voor, zowel financieel als bestuurlijk.’

Investeer in financieel én menselijk kapitaal
Hoewel hij de Raad van Toezicht met een gevoel van weemoed verlaat, overheerst bij Sako de overtuiging dat de toekomst voor Pensioenfonds Robeco er positief uitziet. ‘Het fonds staat er financieel goed voor en zoals gezegd bestaat het bestuur uit capabele mensen die de kennis en kunde hebben om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in goede banen te leiden. Niet voor niets wordt daar nu al een paar jaar over nagedacht en gesproken. Ik vind het een fijne gedachte dat dit pensioenfonds de deelnemers nu en in de toekomst een mooie oudedagsvoorziening kan bieden. Daarnaast zou ik de deelnemers de tip willen geven om naast hun financiële kapitaal ook in hun menselijke kapitaal te investeren. Zorg ervoor dat je rond je pensioengerechtigde leeftijd een competentie bezit waar vraag naar is, zodat je ook na je 67e deel blijft uitmaken van de samenleving, betaald of onbetaald, en niet abrupt hoeft te stoppen. Dat is in mijn ogen minstens zo belangrijk om echt van je oude dag te kunnen genieten.’

Check nu je risicoprofiel in de aanvullende DC-regelingen

Het is belangrijk om te weten wat je beleggingsprofiel is en dat jaarlijks te checken. Op die manier weet  je of je meer of minder risico met jouw beleggingen kunt nemen in de aanvullende regelingen.

Wat moet je doen?

  1. Log in op het portaal van onze DC-regelingen (ABN AMRO Pension Services) en ga naar je profiel. Vul daar de vragenlijst in om je beleggersprofiel te bepalen.
  2. Als je je profiel hebt bevestigd, ga dan naar je beleggingsportefeuille. Daar kun je zien of de beleggingsmix past bij je profiel.
  3. Als je profiel en beleggingsmix niet bij elkaar passen, dan kun je je beleggingsportefeuille aanpassen. Dat kan door een andere Life Cycle te kiezen of zelf beleggingsfondsen samen te stellen.

Wat nu verder?
Jaarlijks krijg je een e-mail van het pensioenfonds met de mededeling dat er een brief op je portaal staat met informatie over je beleggingsmix en of deze nog past bij je profiel. Lees deze aub zorgvuldig en kijk of een aanpassing nodig is.

Wat als je niets doet?
Als je zelf geen keuze maakt, dan beleggen we voor je in de neutrale Life Cycle.

Peiling risicohouding in deelnemersonderzoek 2021
In 2021 hebben we een deelnemersonderzoek gedaan, waarbij we onder andere gekeken hebben naar de risicohouding van onze deelnemers. Een belangrijke uitkomst is dat een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat Pensioenfonds Robeco zich moet inzetten op behoud van koopkracht. Onze huidige asset mix voor de basisregeling (de CDC-regeling) richt zich op koopkrachtbehoud en bestaat uit een matchingportefeuille van 45% en een returnportefeuille van 55%. Het renterisico wordt voor 50% afgedekt.

Het bestuur ziet op dit moment geen reden om deze mix aan te passen. De kans om te kunnen indexeren is hoog en het risico om de pensioenen te moeten verlagen bij tegenvallende resultaten is aanvaardbaar.

Uit het deelnemersonderzoek kwam ook naar voren dat qua individuele risicopreferentie veel deelnemers kiezen voor het (zeer) offensieve beleggingsprofielprofiel. De deelnemers die meedoen aan de aanvullende DC-regelingen (Aanvullende regelingen – Pensioenfonds Robeco) kunnen (in tegenstelling tot de basisregeling) invloed uitoefenen op hun eigen asset mix. Het bestuur van het pensioenfonds vindt het belangrijk dat deelnemers goed op de hoogte zijn van de risico’s en mogelijkheden van beleggen en adviseert daarom om jaarlijks je beleggingsprofiel te checken.

Een samenvatting van alle resultaten van het deelnemersonderzoek lees je hier:
Deelnemersonderzoek 2021 – Pensioenfonds Robeco

Vragen?
Heb je vragen over je DC-regelingen? Neem dan contact op met ABN AMRO Pension Services via telefoon (020) 629 88 10 of e-mail pension.services@nl.abnamro.com.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert