Logo

Rein Godding: terug- en vooruitkijken

De directeur van jouw pensioenfonds kijkt terug op een jaar met hoge inflatie, gestegen rente en gemaakte afspraken over premie en opbouwpercentage. Ook blikt hij vooruit.

De vooruit blik gaat over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en de voorbereidingen daarop. En over de ontwikkelingen die er zijn rond het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid.

Lees het hele verhaal

Wijziging reglement, opbouwpercentage en indexatie

Op 6 december 2022 is het pensioenreglement gewijzigd. De werkgever en de OR zijn voor 2023 en 2024 een pensioenpremie van 31% overeengekomen. En het bestuur neemt eind januari een besluit over de indexatie van de opgebouwde pensioenen.

Pensioenreglement
Per 6 december 2022 is het pensioenreglement gewijzigd. De in- en afkoopfactoren worden voortaan op maandbasis berekend. Dit betekent het omzetten van een kapitaal uit de DC-regeling naar een pensioenaanspraak in de basisregeling voortaan plaatsvindt op basis van de rentestand van de voorgaande maand. Voorheen werden de in- en afkoopfactoren een keer per jaar vastgesteld.

Opbouwpercentage 2023
De werkgever en de OR zijn voor 2023 en 2024 een pensioenpremie van 31% overeengekomen van de pensioengrondslag (inclusief een eigen bijdrage van de werknemers van 6%). Het pensioenfonds berekent op basis van de rentestand van 31 december hoeveel premie in percentage nodig is voor de maximale fiscale opbouw binnen de basisregeling. Wanneer meer dan 31% premie nodig is zal zal minder pensioen worden opgebouwd dan het fiscaal maximum. Immers de vastgestelde premie is bepalend voor de opbouw. Meer informatie over de CDC-regeling vind je hier: Basisregeling. Op dit moment hebben we een fiscaal maximaal opbouwpercentage van 1,738% op pensioenleeftijd 67.

Indexatie
Het bestuur van het pensioenfonds neemt zoals gebruikelijk eind januari een besluit over de indexatie van de opgebouwde pensioenen per 1 februari. In de pers wordt hier veel over geschreven maar voor nu vragen we dus nog even geduld.  Meer over indexatie lees je hier (invoegen: Toeslag (indexatie) – Pensioenfonds Robeco). Zodra het indexatiebesluit bekend is plaatsen we een bericht op de website.

 

Lichte stijging beleidsdekkingsgraad: +2,2%

Eind november 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 144,2%. Daarmee was de stand iets hoger dan op 31 oktober. Onze beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 152,7%. Op 31 oktober was dat nog 156,3 %

Opname bedrag ineens bij pensioneren nog niet mogelijk

Hoewel aangekondigd kun je op pensioendatum nog niet maximaal 10% van je pensioen als bedrag ineens op te nemen. Deze wetgeving daarvoor is nog niet definitief. Men verwacht dat de wet niet eerder dan 1 juli 2023 ingaat. Zekerheid daarover is er nog niet.

Eerder dit jaar plaatsten we een nieuwsbericht over de mogelijkheid om vanaf 2023 op pensioendatum maximaal 10% van je pensioen als bedrag ineens op te nemen. Deelnemers die gaan pensioneren ontvangen ongeveer een half haar voor hun pensioendatum een brief met de flexibiliseringskeuzes die ze kunnen maken. De keuze om 10% ineens op te nemen maakt daar nog geen deel van uit.

We adviseren je onze website de komende tijd te blijven raadplegen. Wanneer wetgeving definitief is lees je op de website welke mogelijkheden er voor je zijn.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert