Logo

Voorbereidingen Nieuw Pensioenstelsel in volle gang

De werkgever en de Ondernemingsraad zijn in overleg met het pensioenfonds over de impact van het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel er nog onzekerheid is over de exacte inhoud van de wetgeving en we zelfs niet zeker weten of deze wet ook echt doorgaat, bereiden we ons toch voor op een overgang naar het nieuwe stelsel, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2025. De belangrijkste tijdslijnen van de projectplanning plaatsen we in het eerste kwartaal van 2023 op de speciale landingspagina op onze website: Nieuw Pensioenstelsel.

Rein Godding: “Ik begrijp heel goed dat er onzekerheid is bij deelnemers. Vooral van gepensioneerden krijg ik af en toe de vraag wat het betekent als de huidige pensioenaanspraken omgezet worden naar een pensioenkapitaal in het nieuwe stelsel (dat noemen we ‘invaren’). Een exact antwoord daarop kan ik nu niet geven. Wel kan ik aangeven dat besluitvorming met grote zorgvuldigheid en grote inspraak van betrokkenen gepaard zal gaan. Zowel actieve deelnemers als gepensioneerden hebben zitting in het verantwoordingsorgaan, dat een verzwaard adviesrecht krijgt. De vereniging van gepensioneerden heeft een zogenaamd hoorrecht en uiteindelijk zal ook DNB moeten instemmen. Het pensioenfonds bestuur (waarin werkgever, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigd zijn) behartigt de belangen van alle deelnemers en zal haar besluiten evenwichtig nemen.”

De Pensioenfederatie plaatste recent een interessante column over invaren: Column: Voldoende checks en balances bij invaren (pensioenfederatie.nl)

BLOG Rutger de Wit: Pensioendertiger

Eindelijk is het dan zover; ook DNB stemt in met mijn voordracht als bestuurslid van Pensioenfonds Robeco! Het is daarmee officieel. Al een tijdje draai ik (vol) mee als kandidaat-bestuurslid, maar toch had het verlossende bericht voor mij een ietwat ‘magische’ lading. Naar dat moment heb ik lang uitgekeken!

Maar waarom eigenlijk? Wat is er ‘magisch’ aan een pensioenfonds? Waarom zou je je als jonge 30-er hier zo veel tijd aan besteden, naast je huidige functie? Helemaal zo aan het ‘begin’ van je loopbaan. In de komende jaar zal ik dat via een aantal korte blogs proberen te beschrijven op basis van ervaringen en actualiteiten tijdens mijn eerste jaar in het bestuur.

Geparkeerd salaris
Het algemene gebrek aan belangstelling voor pensioen bij (jonge) mensen is voor mij een belangrijke driver om in het bestuur te gaan. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar als je maandelijks aan pensioen opbouwt is dat simpelweg salaris wat je pas later krijgt (of als je ziek wordt, of wat je nabestaanden krijgen bij overlijden). Salaris wat je – zonder dat je het eigenlijk merkt – ‘parkeert’ voor later, voor als je niet meer wil, kan of hoeft te werken. Waarschijnlijk hecht je nu redelijk veel waarde aan wat je maandelijks aan salaris ontvangt. Daar kan je immers (hopelijk) van rondkomen en (hopelijk) ook leuke dingen van doen. Pensioeninkomen heeft exact dezelfde functie, dus waarom zou je dat niet belangrijk vinden? Natuurlijk krijg je in Nederland ook een AOW, maar dat is vaak niet voldoende om de gewenste levensstijl te kunnen voortzetten als je stopt met werken.

De basis
Pensioen heeft dus een belangrijke maatschappelijke functie. Want met dat inkomen ga je het als het goed is toch een significant deel van je leven moeten doen (naar verwachting ca. 20 jaar). Moet je dan op jonge leeftijd al maandelijks of wekelijks druk bezig zijn met pensioen? Nee, waarschijnlijk niet. Zeker niet als je in loondienst bent en je hebt een pensioenregeling. Daar begint het eigenlijk mee. Het weten of je pensioen opbouwt. En als je een nieuwe baan overweegt, vraag eens door naar de pensioenregeling. Dat is immers ook onderdeel van je salarispakket. Ook andere verandermomenten in het leven kunnen belangrijk zijn; samenwonen, kinderen, scheiden. Op zulke momenten kan je eens stilstaan wat dat betekent voor je pensioen. Hoe jonger je bent, hoe meer je nog invloed kan hebben op het inkomen later. Een goed startpunt is natuurlijk altijd mijnpensioenoverzicht of de (interne) website van je werkgever of pensioenfonds.

Stukjes delen van de pensioen-‘magie’
Dit is dus waarom ik zo verheugd ben om een pensioendertiger te zijn. Ik kan me vanaf nu hard maken voor een goed pensioen van mijn (oud-)collega’s! En hopelijk kan ik tegelijkertijd andere (jonge) mensen enthousiasmeren eens te kijken naar hun eigen pensioen. Natuurlijk is er ook veel meer interessants. Om voor een goed pensioen te zorgen is beleggen en het managen van risico’s zeer belangrijk, en natuurlijk niet te vergeten de aanstaande verandering van het Nederlandse pensioenstelsel. Ik ga komend jaar enkele keren delen wat mij als nieuwbakken pensioenfondsbestuurder bezighoudt en wie weet lukt het me om een klein beetje van de ‘magie’ bij anderen over te brengen. Er is namelijk veel ruimte voor verjonging in de Nederlandse pensioensector!

Rutger de Wit
Bestuurslid en lid integrale risicomanagementscommissie

 

Roeland Moraal, lid van de beleggingscommissie: ‘Pensioenfonds Robeco kiest heel bewust voor een conservatieve beleggingsstrategie’

Best bijzonder. Als Portfolio Manager High Yield Bonds bij Robeco én als lid van de beleggingscommissie van Pensioenfonds Robeco draagt Roeland Moraal een grote mate van verantwoordelijkheid. Richting zijn klanten én richting de deelnemers aan het pensioenfonds. Desondanks is de ontspannen glimlach op zijn gezicht nooit ver weg. Zijn geheim? Een intrinsieke interesse in de actualiteiten, want: ‘geen jaar is hetzelfde en dat maakt beide functies juist zo leuk.’ 

‘Al bijna 26 jaar lang is Robeco mijn eerste en enige werkgever. Ik heb een fijne werkplek, leuke collega’s en uitdagend werk. Daarom wil ik hier ook niet weg’, aldus Roeland Moraal (51 jaar). Na het afronden van de opleiding Toegepaste Wiskunde gaat hij in 1997 bij dochterorganisatie IRIS Research aan de slag als kwantitatieve analist. Inmiddels is hij alweer bijna 20 jaar Portfolio Manager High Yield Bonds bij Robeco. ‘In het kort komt het erop neer dat ik in opdracht van mijn klanten, hoofdzakelijk pensioenfondsen, geld beleg in high yield obligaties. Dit zijn leningen aan minder kapitaalkrachtige en minder kredietwaardige bedrijven die wel veel potentie hebben. Hierdoor is het risico voor mijn klanten hoger, maar de kans op een aantrekkelijk rendement ook. In totaal ben ik, samen met een senior collega, eindverantwoordelijke voor een portefeuille van zo’n 10 miljard euro.’

Op de hoogte zijn en blijven
En dus is het superbelangrijk dat Roeland continu op de hoogte is van de actualiteiten en veranderingen in de wereld. ‘Mijn grote voordeel is dat ik heel breed geïnteresseerd ben. Als ik word gevraagd wat voor werk ik doe, vertel ik gekscherend dat ik betaald word om de krant te lezen. De wereld is continu in beweging, er zijn altijd nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen en daarvan moet ik op de hoogte zijn en blijven.’ In verband met zijn beleggingskennis en -ervaring vraagt het bestuur van Pensioenfonds Robeco in 2021 of Roeland lid wil worden van de beleggingscommissie van het pensioenfonds. ‘Ik had in het verleden al een paar keer laten blijken dat een dergelijke functie mij wel leuk leek. Dus toen ik gevraagd werd, heb ik ja gezegd. Omdat ik vanuit die functie kan ontdekken hoe een pensioenfonds werkt, omdat ik zo vaker in contact kom met collega’s van andere afdelingen binnen Robeco én omdat ik zo mee kan denken over de beste beleggingsstrategie.’

‘Inmiddels zit onze dekkingsgraad boven de 145 procent en daarmee zijn we een heel gezond pensioenfonds’

De invloed van actuele ontwikkelingen
Daarover gesproken… Bij Pensioenfonds Robeco is de beleggingsstrategie vrij conservatief en op de lange termijn gericht, aldus Roeland. ‘Ons pensioenfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven die zich bewezen hebben, gekapitaliseerd zijn, een solide basis hebben en die zich richten op continuïteit. We hebben een gezonde mix van aandelen en obligaties, weten welk risiconiveau acceptabel is en we laten ons niet te veel beïnvloeden door actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. De recentelijke inflatie en de hogere rente zijn natuurlijk wel belangrijke onderwerpen voor een pensioenfonds. Zo zijn aan de ene kant alle aandelen en obligaties in 2022 zo’n 10, 15 of 20 procent in waarde gedaald. Aan de andere kant zorgt de hogere rente er juist weer voor dat onze dekkingsgraad nog verder is gestegen. Inmiddels zitten we boven de 150 procent en daarmee zijn we een heel gezond pensioenfonds.’

De grootste uitdaging
Voor de nabije toekomst vormt het nieuwe pensioenstelstel de grootste uitdaging voor het pensioenfonds, het bestuur en de beleggingscommissie, zo vertelt Roeland. ‘Zoals gezegd opereert Pensioenfonds Robeco op basis van een langetermijnvisie. Maar omdat in 2024 het nieuwe pensioenstelsel zeer waarschijnlijk zijn intrede doet en het gezamenlijke vermogen wordt verdeeld over gepersonaliseerde potjes, is het misschien verstandig om nu een visie voor de korte termijn te ontwikkelen. Eerlijk gezegd is dat een ingewikkelde vraag waarop het antwoord nog niet helemaal duidelijk is. Daarom gaan we er nog eens serieus over nadenken, zodat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen waar alle deelnemers van Pensioenfonds Robeco baat bij hebben. Als lid van de beleggingscommissie draag ik daar graag een steentje aan bij.’

Beleidsdekkingsgraad ultimo januari 2023: 147,5%

Eind januari 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco 147,5%. Bij de afsluiting van december 2022 was dit 146,2%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 145,1%.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert