Logo

Beleidsdekkingsgraad ultimo februari 2023: 149,1%

Eind februari 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 149,1%. Bij de afsluiting van 2022 was dit 146,2% en eind januari 147,5%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 150,8%.

Opbouwpercentage 2023 wordt 1,621%

Voor 2023 heeft het bestuur het opbouwpercentage voor de basisregeling vastgesteld op 1,621%. Dat is iets lager dan het maximale opbouwpercentage van 1,738% dat in voorgaande jaren nog van toepassing was.

De basisregeling voor je pensioen (tot een salaris van € 87.302) is sinds 2016 een collective defined contribution (CDC)) regeling. Dat betekent dat de hoogte van de premie voor telkens een vaste periode wordt afgesproken. De werkgever en OR hebben voor de periode 2023/2024 een premie van 31% van de pensioengrondslag afgesproken. Deze was in de voorgaande jaren 43,4%. Het Robeco Pensioenfonds berekent vervolgens welk opbouwpercentage van je ouderdomspensioen daarmee gefinancierd kan worden.

De essentie van een CDC-regeling is echter dat de premie leidend is. Ook in het nieuwe pensioenstelsel (de Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan) is de premie het uitgangspunt.

Gevolgen voor je pensioen

  • Ouderdomspensioen: Door het lagere opbouwpercentage (1,621% versus 1,738%) wordt de opbouw van je ouderdomspensioen iets lager. Over de totale opbouwperiode van je pensioen (vaak meer dan 40 jaar) heeft dit een geringe impact. Andere componenten zoals toekomstige salarisstijgingen, wettelijke wijzigingen en rendementen op beleggingen maken de uitkomst van het ouderdomspensioen niet exact voorspelbaar. Op het portaal van het pensioenfonds kun je zien wat je verwacht pensioen is op je pensioendatum met het huidige opbouwpercentage. Ook in het nationaal pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl ) kun je dat zien.
  • Partnerpensioen: Je partnerpensioen bouw je op tot 70% van je ouderdomspensioen op je pensioendatum. Het tot en met 2022 opgebouwde partnerpensioen blijft onveranderd (gebaseerd op een opbouwpercentage van 1,738%). Over je toekomstige dienstjaren (tot aan je pensioendatum) bouw je nu iets minder partnerpensioen op, omdat je opbouwpercentage voor ouderdomspensioen ook iets lager is. Wil je weten wat dat voor jou betekent? Ga dan naar het portaal van het pensioenfonds.
  • Arbeidsongeschiktheid: Je arbeidsongeschiktheidspensioen blijft onveranderd. Dat is 70% van je laatstverdiende salaris boven de sociale zekerheidsgrens (2023: € 66.956). Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je daarnaast recht op premievrijstelling bij invaliditeit. Dat betekent dat je pensioenopbouw doorloopt. Je hebt dan dezelfde pensioenopbouw als de andere actieve deelnemers. Vanaf  2023 dus met een opbouwpercentage van 1,621%.
  • Excedentregeling: Doe je mee aan de excedentregeling (boven een salaris van eur 84.882) is? Dan verandert er niks voor je. Je leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijft ongewijzigd in 2023. Lees hier meer over de regelingen bij Pensioenfonds Robeco

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert