Logo

Beleidsdekkingsgraad ultimo april 2023: 150,3%

De beleidsdekkingsgraad van jouw pensioenfonds was op de laatste dag van april 2023 150,3%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 149,6%.

BLOG Rutger de Wit: Help, ik moet nog 35 jaar – en daarna nog 35 jaar!

Dit jaar bereik ik een mooie mijlpaal. Nog 35 jaar te gaan. Althans, dat is volgens de pensioenleeftijd in onze regeling. En daarna nog ruim 20 jaar met pensioen. Althans, dat is nu ongeveer de levensverwachting van iemand die de leeftijd van 67 heeft bereikt. Steeds meer horen we voorbeelden van mensen die nog veel langer leven – mijn oma’s zijn respectievelijk 96 en 100 jaar oud geworden. Er is dus een realistische kans dat ik nog 35 jaar werk en daarna nog 35 jaar met pensioen ben. Beide periodes zijn nog moeilijk om een concreet beeld bij te krijgen.

 

Bron: https://ailab.wondershare.com/tools/aging-filter.html

 

Risico van (te) oud worden
Onlangs heb ik op een bijeenkomst de gedachteprikkelende docu-film gezien, “Your 100-year life”. In die film wordt de kwetsbaarheid getoond van pensioensystemen in diverse landen. Ook laat de film voorbeelden zien van kwetsbare ouderen die decennia lang moeten rondkomen van een  tegenvallende uitkering. In het meest schrijnende geval had de werkgever jarenlang geen premie betaald en werd het beoogde pensioen met 63% verlaagd. De  huurbaas van deze oudere had daar uiteraard geen boodschap aan. “…the risk of being old is not dying, but, financially speaking, living to a 100…”

‘Leren, werken, pauzeren’ op repeat
Mijn vrije interpretatie van de film en de discussie achteraf is dat we moeten nadenken over het doorbreken van heilige huisjes zoals de traditionele levensloop – je volgt een opleiding, je werkt en je gaat met pensioen. In de film worden voorbeelden getoond van ouderen die zichzelf opnieuw uitvinden op latere leeftijd door een onderneming te starten, met 60 jaar een opleiding te volgen en zelfs ouderen die tot ver na hun beoogde pensioenleeftijd blijven werken. Niet alleen om rond te komen, maar ook om bezig en geprikkeld te blijven.

Vitaal 100 jaar oud worden?
Nu zijn er vast veel mensen die dit lezen en juist blij zijn gestopt te zijn met werken en er niet aan hadden moeten denken om langer door te gaan. En terecht. Als je ruim 40 jaar lang hebt toegewerkt naar dat ene moment,  dan mag je daar natuurlijk van  gaan genieten. Mijn boodschap is dan ook meer voor de midden- en langere termijn. Kan je op meerdere momenten in je levensloop je laten bij- of omscholen om langer, zowel fysiek als mentaal gezien, met motivatie en plezier te kunnen blijven werken? Kan je aan het einde van je loopbaan parttime met pensioen en parttime blijven werken zodat je met deze combinatie misschien zowel financieel als mentaal, vitaal de 100 jaar bereikt? Dit zal ook voor iedereen verschillend zijn. Keuzemogelijkheden en opties rondom pensioen zijn dus noodzakelijk.

Opties binnen de pensioenregeling
Welke rol kan het pensioenfonds hierin vervullen? Misschien wel meer dan we nu al denken, zie ook Pensioen 1-2-3. Het is niet alleen mogelijk om eerder met pensioen te gaan, maar ook later. Wil of kan je doorwerken, is dat in theorie een optie. Ook is het een optie om gedeeltelijk met pensioen te gaan. In de nabije toekomst – verwachting is 1 januari 2024 – komt er nog een optie bij, namelijk ‘bedrag ineens’. In dat geval kan je bij pensionering een (gelimiteerd) bedrag in 1 keer opnemen. Bijv. voor ‘de aanschaf van een camper’ – maar waarom dat ‘bedrag ineens’ niet gebruiken om jezelf opnieuw uit te vinden? Helaas mag dat ‘bedrag ineens’ volgens de beoogde regels alleen bij pensionering en niet op je 50e om je te laten bij- of omscholen. Wie weet een idee voor de toekomst?

Reageren? Rutger.de.Wit@robeco.nl

Deelnemersonderzoek: doe je mee?

Tussen 15 en 31 mei laten we een deelnemersonderzoek uitvoeren. Met dit onderzoek verzamelen we waardevolle informatie over hoe jij denkt over jouw pensioen. Dat is belangrijk omdat er nu voorbereidingen worden getroffen voor de pensioenregeling van straks. Hoe beter we weten wat jij belangrijk vindt, hoe beter dat straks is in te passen

Het pensioenstelsel in Nederland gaat namelijk veranderen. Pensioenen worden individueler en er komt meer keuzevrijheid. Des te belangrijker is het dat het pensioenfonds weet wat jij belangrijk vindt.

Hoe werkt het onderzoek?
Montae & Partners voert dit onderzoek namens Pensioenfonds Robeco uit. Hiervoor krijg je binnenkort een e-mail of een kaart met een link toegestuurd. Via deze link kan je de vragenlijst invullen. Jouw antwoorden worden samengebracht met de antwoorden van andere deelnemers. Deze informatie wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen hoe de deelnemers van Pensioenfonds Robeco denken over belangrijke pensioenonderwerpen. De uitkomsten worden vervolgens met ons besproken en op deze website met je gedeeld.

Jouw deelname aan het onderzoek stellen we zeer op prijs.

Hoe beschermen we uw privacy?
Jouw privacy is veilig. Montae & Partners gaat met aandacht om met jouw antwoorden. Zij zorgen ervoor dat jouw antwoorden niet naar je terug te herleiden zijn. Bij de verwerking van jouw informatie houden zij zich aan de privacywetgeving.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees hier meer over het onderzoek

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert