Logo

Herzieningen- en correctiebeleid gepubliceerd

Mochten er onjuistheden in de pensioenadministratie aan het licht komen, dan wil het bestuur deze herstellen. Het beleid daarvoor hebben we nu ook gepubliceerd en is voor jou inzichtelijk.

Dat we er alles aan zullen doen om onjuistheden te herstellen, spreekt voor zich. Immers, jij ontleent jouw rechten aan het pensioenreglement. Dat kan leiden tot het bijstellen van eerder gecom­municeerde bedragen van pensioenaanspraken. Voor het wel of niet corrigeren van een foute vaststelling van reeds ingegane uitkeringen door de administrateur, hanteert het bestuur een besliskader die je hier kunt bekijken.

Naar het herzieningen- en correctiebeleid

Beleidsdekkingsgraad eind mei 2023: 150,3%

Op 31 mei was de stand van onze beleidsdekkingsgraad 150,3%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op marktwaarde, dus zonder de 12-maands middeling dan komt deze eind mei op 149,0%. Daarmee is de dekkingsgraad ten opzichte van eind april ongeveer gelijk gebleven (-0,6%).

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert