Logo

Beleidsdekkingsgraad eind juni: 150,6%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 30 juni 150,6%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde, zonder de 12-maands middeling, was op dat moment maand 151,2%. Hiermee was de dekkingsgraad op marktwaarde 3,6% hoger dan eind juni 2022.

Uitstel implementatie nieuwe pensioenregeling

Het bestuur heeft in overleg met de werkgever en OR besloten te richten op een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2026.

De voorbereiding voor indienen van het transitieplan en implementatieplan bij DNB vergt meer doorlooptijd, waarbij zorgvuldigheid prevaleert. De oorspronkelijk beoogde overgangsdatum was 1 januari 2025.

Op onze speciale webpagina lees je meer over de tijdslijnen.

Nieuwe voorzitter pensioenfonds: Margret Smits

Na de maximale zittingsduur van 12 jaar, waarvan de afgelopen 5 jaar als voorzitter, heeft Tom Steenkamp het voorzitterschap overgedragen aan Margret Smits. Het bestuur is blij dat binnen de eigen bestuursgeleding een goede kandidaat is gevonden.

Margret is sinds 2018 lid van het bestuur en voorzitter van de communicatie commissie. Veel dank is verschuldigd aan Tom Steenkamp, die zich al die jaren met grote betrokkenheid en deskundigheid heeft ingezet voor het pensioenfonds.

Jaarverslag 2022 in 5 minuten

De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 bij jouw pensioenfonds hebben we opnieuw handig voor je samengevat. Op die manier weet je in 5 minuten wat wij in de 365 dagen van 2022 voor jouw pensioen hebben uitgevoerd.

Wil je toch het hele verslag lezen? Dat kan natuurlijk ook.

Bekijk hier het 5-minuten-verslag

Blog Rutger de Wit: Wat betekent dit voor jou?

De nieuwe pensioenwet is aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat het nu zeker is dat er veel gaat veranderen in alle pensioenregelingen, dus ook in die van Robeco. En wij als pensioenfonds zetten ons volledig in om de overgang zo goed en evenwichtig mogelijk te begeleiden. Want uiteindelijk willen we een helder antwoord kunnen geven op de vraag “Wat betekent dit voor jou?”.

Als pensioenfonds, maar vooral ook samen met alle betrokken partijen, zijn we al een tijdje bezig met de voorbereidingen. In en om het debat over de nieuwe pensioenwet is er een felle discussie geweest over allerlei aspecten van de wet. Of je nu voor- of tegenstander bent, of het niet precies weet, er gaat hoe dan ook iets veranderen.

 

Spagaat
Wat er concreet gaat veranderen, hangt grotendeels af van de afspraken die de werkgever en de ondernemingsraad nog met elkaar gaan maken. Vervolgens is het pensioenfonds aan zet om de gewenste pensioenregeling mogelijk te maken. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar de resultaten van het deelnemersonderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd. De nieuwe wet kent namelijk een groot aantal keuzes die alle betrokken partijen moeten maken. Vandaar dat je op dit moment op de speciale Themapagina vooral nog een algemene toelichting vindt. Eigenlijk bevinden we ons nu nog in een spagaat. Het liefst willen we zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat er voor jou gaat veranderen, maar daarvoor is nog meer specifieke informatie nodig.

 

Wat weten we al wel?
Pas op het moment van overgang, weten we exact wat er voor jou gaat veranderen. Dat is naar verwachting pas in 2026. Om je nu al een beeld te geven wat er gaat veranderen, zal ik een eerste poging doen om iets concreter te worden:

 

  • Bouw je nog pensioen op?
    De manier waarop je pensioen opbouwt gaat veranderen. In de oude situatie verzekeren we een uitkering voor als je met pensioen gaat. Het pensioenfonds belegt vervolgens deze premie met als doel de uitkering te kunnen verhogen met de inflatie. In de nieuwe situatie wordt jouw premie belegd voor jou als individu. Hoe hoog de uitkering wordt op moment van pensioneren, staat nog niet vast. In hoeverre je als individu zelf op basis van je risicoprofiel keuzes kunt maken in de beleggingsmix van je pensioenkapitaal, zijn we nog aan het onderzoeken.

 

  • Heb je ooit pensioen opgebouwd?
    Of er iets verandert, hangt nog af van de belangrijke keuze, of het opgebouwde pensioen ook omgezet wordt naar het nieuwe pensioenstelsel (in jargon heet dat ‘invaren’). De nieuwe pensioenwet beoogt dat er ingevaren wordt. In dat geval zetten we de opgebouwde, verwachte uitkering, om in jouw eigen pensioenkapitaal. De exacte hoogte van je uitkering op het moment van pensioneren staat daarmee nog niet vast en is afhankelijk van het beleggingsresultaat. Overigens is dat in de huidige situatie ook het geval.

 

  • Ben je gepensioneerd?
    In de nieuwe situatie ontvang je nog steeds maandelijks een uitkering. De hoogte van de uitkering wordt – in het geval van ‘invaren’ – opnieuw vastgesteld. De exacte hoogte hangt af van het moment van de overgang, de dekkingsgraad van het fonds op dat moment en de economische omstandigheden. In het geval het pensioenfonds een hoge dekkingsgraad behoudt, is de kans groot dat de uitkering hoger wordt vastgesteld dan nu het geval is. Helaas kunnen wij dat nu nog niet met zekerheid toezeggen. Hoe de uitkering vervolgens van jaar op jaar wordt aangepast, weten we ook nog niet met zekerheid. Dit hangt af van de keuzes die nog moeten worden gemaakt. Een vaste of variabele uitkering? Wel of geen extra buffer? Keuzes qua beleggingen?

 

De komende tijd zijn alle betrokken partijen druk in de weer om de contouren, maar ook de details verder uit te werken. Met als belangrijkste doel; antwoord geven op die ene belangrijke vraag: “Wat betekent dit voor jou?”.

Bedrag ineens uitgesteld naar 1 juli 2024

Minister Schouten heeft laten weten dat de geplande inwerkingtredingsdatum van de mogelijkheid om een ‘bedrag ineens’ op te nemen, niet meer haalbaar is. De nieuwe inwerkingtredingsdatum is niet eerder dan 1 juli 2024.

In de brief aan naar de Tweede en Eerste Kamer laat ze weten dat pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat zij tenminste 6 tot 9 maanden nodig hebben na instemming van beide Kamers om de deelnemers goed te kunnen informeren. Ook is die tijd nodig voor de implementatie van het bedrag ineens.

De minister zegt dat de uiteindelijke datum afhankelijk is van de voortgang van het parlementaire proces. Wij houden jullie hier op de hoogte.

Zie ook:
Vanaf 2023: Bedrag ineens bij pensionering
Bedrag ineens: datum inwerkingtreding van de baan
Opname bedrag ineens bij pensioneren nog niet mogelijk

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert