Logo

Beleidsdekkingsgraad op 31 oktober 2023: 152,8%

Eind oktober 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco 152,8%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 159,1%. Tegenover € 510.490 aan technische voorzieningen stond op 31 oktober € 812.358 aanwezig vermogen. (bedragen x 1000)

Beleid inhaalindexatie aangepast

Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om het beleid voor het toekennen van toeslagen in verband met een opgelopen achterstand (inhaalindexatiebeleid) aan te passen, waardoor het pensioenfonds eerder kan overgaan tot inhaalindexatie.

Tot nu toe was het beleid, dat inhaalindexatie kan worden toegekend wanneer de beleidsdekkingsgraad op marktwaarde 10% hoger is dan de toekomstbestendige bovengrens voor de reguliere toeslagverlening. Er is besloten om deze opslag van 10% te laten vervallen.

De reden voor deze aanpassing is gelegen in de reële veronderstelling dat het pensioenfonds gaat invaren in het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners hebben gekozen voor een flexibele regeling. Dat houdt in dat het pensioenfonds in de toekomst veel minder buffers zal aanhouden. Deze buffers gaan uiteindelijk evenwichtig verdeeld worden over alle deelnemers (dat noemen we invaren). Het bestuur acht het op basis van de huidige hoge dekkingsgraad evenwichtig en uitlegbaar dat nu reeds een deel van de buffers gebruikt wordt voor extra indexatie.

Er zijn wel wettelijke restricties aan het toekennen van inhaalindexatie. U leest hier meer over ons inhaalindexatiebeleid.

In januari 2024 neemt het bestuur een besluit over de toe te kennen indexatie per 1 februari 2024.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert