Logo

3 scenario’s op je pensioenoverzicht

Wat als het mee- of tegenzit?

Vanaf Q4 2019 zie je op mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van je pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Vanaf 2020 zie je dit ook op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO):

 • Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je een inschatting van je totale pensioen, dus inclusief het pensioen dat je mogelijk bij andere werkgevers hebt opgebouwd en de AOW. Dit zijn netto bedragen.
 • Op het Uniform Pensioenoverzicht van Pensioenfonds Robeco zie je een inschatting van het pensioen dat je gaat ontvangen. Dit zijn bruto bedragen (behalve natuurlijk bij de netto regeling), omdat we als pensioenfonds geen zicht hebben in eventuele andere pensioenuitkeringen die je nog ontvangt .

 

voorbeeldweergave-eindresultaat-scenario-robeco

Opgebouwd pensioen

Het onderste bedrag is het pensioen dat je nu hebt opgebouwd. Dit is geen inschatting. Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat je straks per jaar gaat ontvangen, zolang je leeft:

 • Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof je je pensioen tegelijk laat ingaan met je AOW.
 • Op het pensioenoverzicht (UPO) van Pensioenfonds Robeco is het bedrag berekend alsof het ingaat op je 67e.

 

Het verwachte eindresultaat

In de voorbeeldweergave zie je boven het opgebouwd pensioen drie andere bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende scenario’s. Een belangrijke aanname daarbij is dat je blijft werken tot je 67e en pensioen blijft opbouwen binnen je huidige pensioenregeling. Als je eerder stopt met werken dan zal je pensioen dus lager zijn.

 

3 Scenario’s

Er zijn drie verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Er is een scenario op basis van de huidige situatie. In het tweede toekomstscenario zit het mee wat betreft de ontwikkeling van de rente, de performance van de beleggingen en de stijging van de prijzen. In het derde  toekomstscenario zit alles tegen.  Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario’s.

Op basis van deze scenario’s zie je wat jouw pensioen kan zijn in drie verschillende situaties:

 • Het verwachte eindresultaat zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt en 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
 • Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten’) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
 • Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

 

Verschil basisregeling en DC-regeling

Actieve deelnemers
Huidige werknemers bij Robeco doen verplicht mee aan de basisregeling Pensioenfonds Robeco. Dit is een CDC-regeling: Collective Defined Contribution. Bij het verwachte eindresultaat van de scenario’s doen we de aanname dat je tot je 67e deelnemer blijft en dus ook pensioen blijft opbouwen. Actieve deelnemers kunnen ook meedoen aan de bruto en/of netto UOP-regelingen. Dit zijn Defined Contribution (DC-) regelingen. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om de pensioenpremie voor de DC-regelingen uit te laten betalen als salaris. Omdat er dus verschillende individuele keuzes mogelijk zijn, houden we voor de DC-regelingen bij het verwachte eindresultaat geen rekening met de inleg van deze premie tot je 67e. De DC-regelingen worden op’ mijnpensioenoverzicht.nl’ omschreven als ‘indicatief pensioen’. De netto DC-regeling wordt nog niet getoond op mijnpensioenoverzicht.nl.

Gewezen deelnemers (slapers)
Voor gewezen deelnemers wordt bij de scenario’s geen rekening gehouden met inleg van pensioenpremie bij Pensioenfonds Robeco.

Gepensioneerden
Op ‘mijnpensioenoverzicht.nl’ zien gepensioneerden dit jaar voor het eerst een inschatting van hun pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. De inschatting is vanaf het moment dat AOW ontvangen wordt. Zolang een gepensioneerde nog geen AOW ontvangt, toont ‘mijnpensioenoverzicht.nl’ het pensioen alsof het tegelijk met de AOW ingaat.

 

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • De rente kan stijgen of dalen. Pensioenfonds Robeco heeft ongeveer de helft van dit ‘renterisico’ afgedekt.
  • Als de rente stijgt, dan hoeft het pensioenfonds minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat de pensioenen verhoogd kunnen worden. Daalt de rente, dan moeten er juist meer reserves aangehouden worden. De kans dat jouw pensioen dan verhoogd kan worden, wordt dan kleiner.
 • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
  • Pensioenfonds Robeco belegt het vermogen van het pensioenfonds en de nieuwe premies voor je pensioen. Het pensioenfonds zorgt daarbij dat de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk gespreid worden. Een deel wordt in aandelen belegd en een deel in beleggingen die een vaste rente opleveren. Het pensioenfonds kan niet alleen maar kiezen voor beleggingen die een vaste rente opleveren, omdat deze beleggingen te weinig rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. De rente is op dit moment nl. erg laag. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen wordt geprobeerd de pensioenen waardevast te houden. Vooraf is echter niet precies duidelijk wat de beleggingen gaan opleveren. Er kan gedurende een periode sprake zijn van een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. Ook kan sprake zijn van een outperformance of underperformance ten opzichte van de benchmark.
 • De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.
  • Als de prijzen stijgen, wordt je pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. Dat noemen we inflatie.

 

Wat is nog meer van invloed op je pensioen?

Veranderingen in je privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor je pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een echtscheiding. Het pensioenfonds kan geen rekening houden met mogelijke veranderingen in je privé- of werksituatie.

 

Inflatie, indexatie en belastingen

Bij de drie mogelijke scenario’s, houden we ook rekening met inflatie.

Voorbeeld inflatie: Stel dat je over 10 jaar 100 euro pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt naar 2 euro. Dan kun je met deze 100 euro minder brood kopen dan nu als een brood nu gemiddeld 1,50 kost. Over 10 jaar kun je met 100 euro dan evenveel brood kopen als met 75 euro op dit moment.

Bij de berekening van de drie uitkomsten is rekening gehouden met de kans dat prijzen stijgen van allerlei producten en diensten en de kans dat je pensioen verhoogd wordt. Als het tegenzit stijgen de prijzen en word je pensioen niet of weinig verhoogd. Als het meezit kunnen de prijzen stijgen, maar wordt tegelijk je pensioen verhoogd, zodat je pensioen ‘waardevast’ is.

De pensioenbedragen worden dus in reële termen gecommuniceerd. Op ‘mijnpensioenoverzicht.nl’ worden daarbij ook de netto bedragen getoond, dus na aftrek van belastingen.

FAQ

Nee, het tonen van scenario’s is een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat je opbouwt of hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Robeco. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. Een nieuwe regeling moet nog uitgewerkt worden en zal pas over enkele jaren ingaan.

Nee, de regeling is niet aangepast. Je ziet een inschatting op basis van de huidige regeling.

Het middelste bedrag kunt je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen genoeg is om van rond te komen. Je kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met je huidige salaris. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar je pensioen te kijken, zodat je ziet in welke richting je pensioen zich ontwikkelt. Die ontwikkeling kan een reden zijn om bijv. zelf extra aanvullende maatregelen te nemen.

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Pensioenfonds Robeco berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elk scenario.
In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat je precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat je meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

Het antwoord is misschien niet wat je zou verwachten, maar die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Pensioenfonds Robeco berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elk scenario.

De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Pensioenfond Robeco berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elk scenario.

In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat je precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat je minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen lager uitvallen dan verwacht. De rente is bijvoorbeeld lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de linkerpijl wat dit zou betekenen voor je pensioen.

De volgende ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het mee- of tegenzit:

 • Stijging of daling van de rente.
  • Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden.
 • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
  • Wij beleggen de premie voor je pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen voor u bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in beleggingen die ons een vaste rente opleveren. We kunnen niet alleen kiezen voor beleggingen met een vaste rente, omdat deze beleggingen niet genoeg rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.
 • De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.

Als de prijzen stijgen, word je pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat je later kunt kopen met je pensioen hebben we verwerkt in de inschatting.

Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechterpijl wat dit zou betekenen voor je pensioen.

Dit heeft te maken met de pensioenregeling van Robeco. Die regeling maakt het mogelijk om de pensioenen te verhogen. In het meest positieve geval wordt je pensioen ieder jaar met inflatie verhoogd. De rest van het geld dat het pensioenfonds verdient met de beleggingen, wordt gebruikt om reserves op te bouwen.

Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor de financiële gezondheid van het Pensioenfonds van Robeco. Op een bepaald moment zijn er geen reserves meer en is er (veel) minder geld dan nodig om de pensioenen te kunnen betalen. Als een fonds niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moeten de pensioenen verlaagd worden. Het bedrag als het tegenzit is je pensioen als het pensioenfonds de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen.

Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke ‘toekomstscenario’s. We hebben je pensioen berekend in elk scenario. In 5% van de scenario’s komt je pensioen lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen hoger uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag.

De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met je eigen pensioen als het mee- of tegenzit.


Voor deelnemers met actieve opbouw


Pas als je je pensioen aanvraagt, weet je zeker welk bedrag je gaat krijgen. Tot die tijd kan de hoogte van het pensioen nog veranderen. Wel is het zo dat kort voor je pensioen ingaat, de bedragen niet meer sterk zullen veranderen.

Bij de drie mogelijke uitkomsten, houden we ook rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kun je met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen.

In de meeste gevallen zal het verschil tussen beide bedragen niet zo groot zijn. Als het verschil wel groot is, verwachten economen dat je straks flink minder kunt kopen met je pensioen dan je nu kunt kopen met ditzelfde bedrag.

In jouw geval is het pensioen dat je kunt verwachten (het middelste bedrag) al vrij duidelijk. Toch kunnen we in de laatste paar jaar voor je AOW ontvangt te maken krijgen met flinke tegenvallers. Als we te maken krijgen met tegenvallers, kunnen we mogelijk een aantal jaar achter elkaar de pensioenen niet verhogen en misschien moeten we de pensioenen zelfs verlagen (= korten). Je hebt dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met ‘goede jaren’, terwijl een veel jonger iemand een veel grotere kans heeft om ook nog goede jaren mee te maken.

Daarnaast heb je het grootste gedeelte van je pensioen al hebt opgebouwd. Als we de pensioenen bijvoorbeeld 2% moeten verlagen, gaat het bij jou om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd. Om die twee redenen is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag bij jongere en bij oudere mensen ongeveer even groot.

Dat ligt aan het type pensioenregeling dat je hebt. In de meeste gevallen zal het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag tot kort voor je AOW ontvangt ongeveer even groot blijven. Dat lijkt onlogisch, maar we hebben te maken met het volgende:

Iemand die ouder is kan een aantal jaren te maken krijgen met tegenvallende economische jaren. Daardoor kunnen we mogelijk een aantal jaren achter elkaar de pensioenen niet verhogen en misschien moeten we de pensioenen zelfs verlagen. Een ouder iemand heeft dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met ‘goede jaren’. Jongeren hebben een veel grotere kans om tegenvallende jaren goed te maken met goede jaren.

Een tweede reden heeft ermee te maken dat een ouder iemand het grootste gedeelte van zijn of haar pensioen al heeft opgebouwd. Als we de pensioenen moeten verlagen met bijv. 2% gaat bij het om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd. Daarom is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag bij jonge en bij oudere mensen ongeveer even groot.

‘Mijnpensioenoverzicht.nl’ krijgt de gegevens van verschillende pensioenuitvoerders uit verschillende regelingen. Deze pensioenen kunnen verschillende leeftijden hebben waarop ze berekend zijn. Mijnpensioenoverzicht rekent de pensioenen om naar pensioenen die ingaan op het moment dat u AOW ontvangt. Daarna kan Mijnpensioenoverzicht.nl de pensioenen optellen.

Op je UPO staat je pensioen dat is berekend alsof het ingaat op je 67e. Dat is wettelijk verplicht. Je bepaalt echter zelf wanneer je je pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

Als je stopt met werken, houd je recht op het pensioen dat je hebt opgebouwd. Op het plaatje met de pijlen zie je onderaan het pensioen dat je tot je 67e hebt opgebouwd.

Als je minder gaat werken, bouw je vanaf dat moment ook minder pensioen op. Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager. Als je gaat scheiden, heeft je partner standaard recht op de helft van het pensioen dat je tijdens die relatie hebt opgebouwd. Natuurlijk kun je er ook samen voor kiezen om een andere verdeling af te spreken.

Op’ www.mijnpensioenoverzicht.nl’ is het tijdelijke pensioen omgerekend naar een pensioen dat tegelijk ingaat met je AOW. Op het jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) is het tijdelijke pensioen omgerekend naar een pensioen dat tegelijk ingaat met de rest van je pensioen. Het tijdelijke pensioen is dus echter niet weg en nog steeds een tijdelijk pensioen, alleen wordt het anders weergegeven.

Ja, dat kan. We berekenen de bedragen bij de scenario’s elk jaar opnieuw.

De bedragen bij de pijlen zijn afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds en de toekomstscenario’s waarmee we rekenen. Deze toekomstscenario’s veranderen voortdurend. Economen kijken voortdurend anders aan tegen ontwikkelingen die de scenario’s bepalen.

Wij rekenen de bedragen minimaal een keer per jaar uit en gebruiken dan de meeste recente informatie.


Voor gepensioneerden


Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het pensioen dat je over 10 jaar kunt verwachten voor jou genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

Bij de berekening van de bedragen houden we ook rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Als de prijzen stijgen en je pensioen niet, kun je met je pensioen minder kopen.

Als het bedrag in het midden lager is dan je nu ontvangt, betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en dat je pensioenfonds je pensioen niet helemaal mee kan laten groeien met deze prijsstijgingen. Daardoor daalt de koopkracht van je pensioen. Je krijgt dus niet minder pensioen, maar je kunt minder kopen met hetzelfde bedrag. De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze manier te laten zien. Je weet hoeveel je met je pensioen op dit moment kunt kopen. Je kunt je met het bedrag bovenaan voorstellen hoeveel je met je pensioen over 10 jaar kunt kopen.

Ja, je ziet ieder jaar je verwachte pensioen over 10 jaar. We kunnen deze berekeningen maken tot je 95 jaar wordt. Je krijgt dus elk jaar, tot je 95e, je pensioen over 10 jaar te zien.

Je ziet tot je AOW ontvangt op ‘mijnpensioenoverzicht.nl’ je pensioen alsof je je pensioen laat ingaan op je AOW-leeftijd. Ongeacht of je al een pensioen ontvangt of niet. Vanaf het moment dat je AOW ontvangt, zie je het verwachte pensioen over 10 jaar. ‘Mijnpensioenoverzicht.n’ kan op deze manier alle bedragen optellen en tonen als één bedrag.

Elk jaar ontvang je een specificatie met het pensioen dat je dat jaar gaat ontvangen.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert