Logo

"We zijn gegroeid van inwonend kind naar een zelfstandige burger"

Robeco Pensioenen

Hendrik Bulle, plaatsvervangend voorzitter bestuur bij Pensioenfonds Robeco

‘Toen ik in 1997 als directeur aantrad, vertelde mijn voorganger me dat ik “dat pensioenfonds” op vrijdagmiddag na de thee kon afhandelen. Natuurlijk was het zo dat de werklast in verhouding met nu een stuk lager lag. Maar ook 25 jaar geleden kwam een goed pensioen niet vanzelf.’ Met veel plezier blikt Hendrik Bulle, inmiddels alweer bijna vier jaar bestuurslid, terug op de historie van Pensioenfonds Robeco. ’50 jaar is een markeringsmoment, een mijlpaal die we mogen vieren. Zeker als je kijkt hoe het fonds zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. In 1997 vormden we een klein onderdeel van Robeco, vergelijkend met een inwonend kind. Robeco was de ouder die voor ons zorgde. Inmiddels is, weliswaar met support van de werkgever, het fonds een onafhankelijke en afzonderlijke organisatie die er met een belegd vermogen van bijna 1 miljard euro en een dekkingsgraad van 127 procent ronduit goed voorstaat. We zijn gegroeid naar een zelfstandige burger.’

Gezamenlijke visie

Met 25 jaar ervaring in de pensioenwereld weet Hendrik als geen ander dat een goed pensioen niet vanzelf komt. ‘Je moet er echt aandacht aan besteden en erover nadenken. Voor een goed pensioen is een behoorlijke premie, een behoorlijk rendement en een eenvoudige pensioenregeling nodig. Bij alles wat we als bestuur doen, stellen we onszelf bovendien 3 vragen: 1. Resulteert deze keuze in een hoger pensioen? 2. Resulteert deze keuze in een zekerder pensioen? En 3. Resulteert deze keuze in een goedkoper pensioen? Luidt het antwoord op deze 3 vragen “ja”, dan voeren we de betreffende keuze door. Daarnaast zijn we best behoudend. We vinden dat we geld pas kunnen uitgeven als het daadwerkelijk aanwezig is. Wat ik als heel positief ervaar, is dat we als bestuur altijd het algemeen belang voor ogen hebben. Samen zetten we ons in voor de best mogelijke pensioenregeling voor ons personeel, ons voormalig personeel en onze gepensioneerden. Die gezamenlijke visie werkt niet alleen heel prettig, het levert bovendien mooie resultaten op.’

‘50 jaar Pensioenfonds Robeco is een markeringsmoment, een mijlpaal die we mogen vieren’

Genieten van de oude dag

Hoewel zijn eigen pensioen nog relatief ver voor hem ligt, weet Hendrik al precies hoe hij zijn vrije tijd wil gaan invullen. ‘Ik ben een fervent hardloper en wielrenner. En ik zou best wat meer willen reizen, lezen en koken. Wat mensen zich vaak niet realiseren, is dat het pensioen na hun werkzame leven hun belangrijkste inkomstenbron is. Van dat geld moet je je vaste lasten kunnen betalen én leuke dingen kunnen doen. Wat dat betreft heeft Pensioenfonds Robeco in de afgelopen 50 jaar een solide pensioenregeling opgetuigd waardoor gepensioneerden, werknemers en de voormalige werknemers nu en straks kunnen genieten van hun oude dag.’
 
Terug naar overzicht

Kijk je liever vooruit?

Check dan hoe jij ervoor staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl


Mijn pensioenoverzicht

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert