Logo

"50 jaar Pensioenfonds Robeco mag best gevierd worden"

Robeco Pensioenen

Tom Steenkamp, voorzitter van het bestuur bij Pensioenfonds Robeco

‘Wat ik zo leuk vind aan de rol van bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Robeco? Dat ik me samen met een professioneel team van medebestuursleden bezig mag houden met de strategische koers. Dat ligt mij wel’, aldus Tom Steenkamp. Naast voorzitter van het bestuur is Tom hoogleraar Beleggingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De kennis die hij vanuit die functie opdoet over wetenschappelijke studies rondom beleggen, past Tom weer toe bij zijn rol als voorzitter. ‘Uiteindelijk draait beleggen om de vraag hoeveel risico je wilt of durft te nemen. En het antwoord op die vraag leidt tot een strategische langetermijnvisie. Als Pensioenfonds Robeco kiezen we wat dat betreft voor een wat meer risicovolle beleggingsmix. Dat heeft ons de afgelopen jaren geen windeieren gelegd.’

Belangenbehartiger

Als voorzitter probeert Tom bij te dragen aan een harmonieuze verstandhouding tussen hemzelf en de andere bestuursleden, de werkgever en de ondernemingsraad. Dat wil echter niet zeggen dat hij discussies uit de weg gaat. ‘Integendeel. Als bestuur behartigen wij de belangen van alle deelnemers van Pensioenfonds Robeco en dat betekent dat we soms in actie moeten komen. Dit was bijvoorbeeld het geval toen Rabobank in 2013 Robeco Groep aan ORIX wilde verkopen. Voordat deze transitie een feit was, hebben wij er als bestuur voor gezorgd dat werkgever Robeco een extra bedrag in het pensioenfonds stortte, zodat de dekkingsgraad een extra boost kreeg. Daar profiteren we nog steeds van.’

‘Ik ben er trots op dat de samenwerking tussen werkgever en bestuur tot mooie resultaten heeft geleid voor de deelnemers van Pensioenfonds Robeco’

Pensioenaanspraken waarborgen

Meer recentelijk had het bestuur een discussie met de werkgever en de ondernemingsraad over de manier waarop de pensioenpremie wordt berekend, zo vertelt Tom. ‘Er werd ons gevraagd of we onze berekeningssystematiek niet iets konden versoepelen, omdat door de lage rente de premie nog verder zou stijgen. Daar konden we als bestuur niet volledig aan tegemoet komen, want we willen voldoende vermogen in kas hebben en houden om de pensioenaanspraken van alle deelnemers te kunnen waarborgen. Uiteindelijk hebben we de premie en het opbouwpercentage voor 2022 kunnen handhaven op het niveau van 2021.’

Vruchtbare samenwerking

En zo is Tom weer terug bij het belang van een harmonieuze verstandhouding. ‘Het feit dat Pensioenfonds Robeco na 50 jaar nog steeds bestaat en er ronduit goed voorstaat, heeft mede te maken met het feit dat Robeco al die jaren ondersteunend is geweest door een groot deel van de pensioenpremie te betalen. Bovendien levert de werkgever de mensen die het bestuur vormen. Beide zaken zijn niet vanzelfsprekend. Daarom ben ik er trots op dat de samenwerking tussen werkgever en bestuur tot mooie resultaten heeft geleid voor de deelnemers van Pensioenfonds Robeco. En dat mag best gevierd worden.’
 
Terug naar overzicht

Kijk je liever vooruit?

Check dan hoe jij ervoor staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl


Mijn pensioenoverzicht

© 2022 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert