Logo

Hieronder de zoekresultaten voor: ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Uw partner heeft tijdens zijn of haar loopbaan pensioen bij Pensioenfonds Robeco opgebouwd. Dit ouderdomspensioen wordt in principe vanaf de pensioendatum uitgekeerd. Is uw partner tijdens het dienstverband, na het...

Ouderdomspensioen (Ik ontvang pensioen)

U bouwde in ieder geval pensioen op via de basisregeling over uw salaris tot het maximum van schaal 100. De basisregeling was tot 1 januari 2011 een eindloonregeling, wat inhoudt...

Afkortingenlijst

Met dank aan SPO Perform. A ABTN Actuariële en Bedrijfstechnische Nota ACM Autoriteit Consument Markt ADV Arbeidsduurverkorting AFM Autoriteit Financiële Markten AG Actuarieel Genootschap AI Actuarieel Instituut ALM Asset...

De regelingen (Ik werk bij Robeco)

De Pensioenwet onderscheidt verschillende soorten pensioenregelingen: De uitkeringsovereenkomst Een overeenkomst tussen de deelnemer en de werkgever, waarbij deze laatste een pensioenuitkering op pensioendatum toezegt, meestal gebaseerd op het middelloon.   De...

Opbouwpercentage – wat houdt dat in? (Actueel)

1,738%. Dat is het opbouwpercentage voor alle Robecomedewerkers die op dit moment pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Robeco. Dit geldt dus ook voor het pensioen dat jij straks gaat ontvangen. Maar...

De jaarlijkse UOP-keuze: statistieken en evaluatie (Actueel)

Tegelijk met de jaarlijkse salarisronde kon je ook dit jaar in april weer een keuze maken voor je UOP, je uitgebreide ouderdomspensioen. Meer dan 50% van je collega’s heeft dit...

Wijzigingen in de pensioenregeling (Actueel)

Dit jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd in jouw pensioenregeling. Het gaat daarbij onder andere om de salarisgrenzen. Eerder bouwde je pensioen op in de basisregeling tot een bedrag van...

UOP keuze

Tegelijk met de jaarlijkse salarisronde kun je weer een keuze maken voor je UOP, je uitgebreide ouderdomspensioen. Hierover heb je een digitale nieuwsbrief gekregen van Robeco en heb je al...

Veelgestelde vragen over de UOP regelingen

Hoeveel premie krijg ik voor mijn UOP regelingen? De hoogte van de premie hangt af van je salaris en je leeftijd en wordt in onderstaande tabel weergegeven: Leeftijd op 1 april Percentage...

Prepensioen

Bouwde uw partner voor 31 december 2005 pensioen op bij Pensioenfonds Robeco en is uw partner geboren voor 1 januari 1950? Dan is onderstaande informatie over het prepensioen op u...

Nabestaandenpensioen

Is uw partner overleden? Dan heeft u als nabestaande recht op partnerpensioen. Via Pensioenfonds Robeco bent u automatisch verzekerd voor dit partnerpensioen dat de rest van uw leven wordt uitbetaald...

Pensioen in het algemeen

In de praktijk is het woord ‘pensioen’ een verzamelnaam voor drie verschillende pijlers, namelijk: 1e pijler: de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2e pijler: het pensioen dat...

Prepensioenregeling (Ik werk bij Robeco)

Mogelijk heeft u een prepensioenregling bij Pensioenfonds Robeco.  Deze regeling is een beschikbarepremieregeling, In het verleden heeft u door middel van premies een prepensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal is belegd. U...

Einde relatie (Ik heb bij Robeco gewerkt)

Een opmerking vooraf: de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen van jou en je (ex-)partner zijn complex. Laat je goed informeren over de gevolgen en mogelijkheden! Ouderdomspensioen Bij een...

Trouwen of samenwonen (Ik heb bij Robeco gewerkt)

Voor het pensioenfonds is het belangrijk te weten of je een partner hebt. Hij of zij kan dan namelijk aanspraak maken op het partnerpensioen, mocht je komen te overlijden. Ga...

Nabestaandenpensioen (Ik ontvang pensioen)

Tijdens uw deelname aan de Robeco pensioenregeling heeft u ook pensioen opgebouwd voor uw eventuele partner en kinderen. Basisregeling Uw partner heeft na uw overlijden recht op 70% (indien u...

Pensioen uitruilen (Ik werk bij Robeco)

Je kunt bij pensionering je eigen pensioen verhogen door het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Je kunt dit hogere pensioen vervolgens weer gebruiken om eerder te stoppen met werken....

Hoger pensioen (Ik werk bij Robeco)

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt, zie je de hoogte van het pensioen dat je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Robeco. Wil je weten hoe hoog je te...

Indexatie (Ik werk bij Robeco)

Wij proberen je pensioen in de basisregeling jaarlijks te laten meegroeien met de salarisontwikkeling. Dit heet indexatie en is alleen mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds het toelaat....

Nabestaandenpensioen (Ik werk bij Robeco)

Pensioenfonds Robeco bouwt in de basisregeling, maar ook in de bruto en netto excedentregelingen, een partnerpensioen voor je partner op. Voor je kinderen is er een wezenpensioen geregeld. Je partner...

Regeling in het kort (Ik werk bij Robeco)

Je bouwt jaarlijks pensioen op bij Pensioenfonds Robeco. Een deel daarvan bouw je op in de basisregeling, ook wel de basisregeling genoemd. Bedraagt jouw vaste brutosalaris inclusief dertiende maand meer dan...

Bijna met pensioen (Ik werk bij Robeco)

Afhankelijk van je geboortedatum bestaat je inkomen vanaf een bepaald moment tussen 65 en 67 jaar uit de AOW-uitkering van de overheid en het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd bij...

Einde relatie (Ik ontvang pensioen)

Een opmerking vooraf: de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen van u en uw (ex-)partner zijn complex. Laat u goed informeren over de gevolgen en mogelijkheden! Ouderdomspensioen Bij een...

Eerder stoppen met werken (Ik werk bij Robeco)

De standaard pensioenleeftijd is 67 jaar. Je hebt echter de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan, op zijn vroegst wanneer je 62 jaar bent. Wanneer je eerder stopt, bouw...

Met pensioen gaan (Ik werk bij Robeco)

Als je met pensioen gaat, ontvang je ongeveer 3 maanden van tevoren een pensioenvoorstel van het pensioenfonds. Dit voorstel is meestal een combinatie van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Je kunt van...

Arbeidsongeschikt (Ik werk bij Robeco)

Er zijn 3 regelingen voor mensen die arbeidsongeschikt worden. 1. Premievrije voortzetting van de pensioenopbouw Het kan voorkomen dat je tijdens je dienstverband arbeidsongeschikt raakt. Wanneer je dienstverband met Robeco...

Trouwen of samenwonen (Ik werk bij Robeco)

Voor het pensioenfonds is het belangrijk te weten of je een partner hebt. Hij of zij kan dan namelijk aanspraak maken op het partnerpensioen, mocht je komen te overlijden. Ga...

Einde relatie (Ik werk bij Robeco)

Een opmerking vooraf: de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen van jou en je (ex-)partner zijn complex. Laat je goed informeren over de gevolgen en mogelijkheden! Ouderdomspensioen Bij een...

© 2021 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert