Logo

"Er zijn 3 regelingen voor mensen die arbeidsongeschikt worden."

Arbeidsongeschikt

Er zijn 3 regelingen voor mensen die arbeidsongeschikt worden.

 

1. Premievrije voortzetting van de pensioenopbouw

Het kan voorkomen dat je tijdens je dienstverband arbeidsongeschikt raakt. Wanneer je dienstverband met Robeco door deze arbeidsongeschiktheid beëindigt, wordt de pensioenopbouw in de basis- en de toegezegde premie in de aanvullende regeling – gewoon voortgezet zolang je arbeidsongeschikt bent. Dit gebeurt op basis van de laatst vastgestelde grondslag. Indien je gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, wordt de pensioenopbouw gedeeltelijk voortgezet. Bouw je pensioen op binnen de aanvullende regeling, dan wordt dit bedrag uitbetaald en niet op je DC-rekening (mijn portaal ABN-AMRO Pensioenservices) gestort.

 

2. Arbeidsongeschiktheidspensioen (vanuit de werkgever)

Er zijn binnen de WIA (Wet inkomen naar arbeidsvermogen) ook weer twee regelingen. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten) geldt voor werknemers die voor meer dan 80% duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen een uitkering van 75% van het salaris (gemaximeerd tot circa € 58.311 per 1 januari 2021). Daarnaast is er de regeling voor werknemers die voor ten minste 35% gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De WGA kent 2 uitkeringen. Eerst is er de loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat je hebt gewerkt. Na de loongerelateerde uitkering kom je, als je nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, in aanmerking voor een loonaanvulling of een vervolguitkering. Het UWV stelt vast hoeveel je ondanks je arbeidsongeschiktheid nog kunt verdienen. Dit wordt ook wel de resterende verdiencapaciteit genoemd. De hoogte van de loonaanvulling is afhankelijk van de mate waarin je je resterende verdiencapaciteit benut. Als je je verdiencapaciteit niet voldoende benut, is de vervolguitkering, een bedrag van 70% van het minimumloon, vermenigvuldigd met je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Benut je echter je resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50%, dan krijg je een loonaanvulling. Als je je resterende verdiencapaciteit helemaal benut is je loonaanvulling 70% van het verschil tussen het gemaximeerde loon en je nieuwe loon. De loonaanvulling is dan ten minste gelijk aan het bedrag van de vervolguitkering.
Als werknemer van Robeco kun je deelnemen aan een aanvullende verzekering, die recht geeft op een aanvulling van je WIA-uitkering tot 70% van het laatstverdiende salaris (tot een maximum van € 58.311 per 1 januari 2021). Heb je recht op een WIA-uitkering? Dan is de aanvullende uitkering afhankelijk van het aantal uren dat je blijft werken.

De aanvullende uitkeringen worden jaarlijks verhoogd en lopen door zolang je in de WIA of de IVA zit.
De premie voor de aanvullende verzekering wordt automatisch op je loon ingehouden, tenzij je de aanvullende verzekering niet wenst.

 

3. Arbeidsongeschiktheidspensioen (vanuit het pensioenfonds)

Verdien je meer dan het maximum van de sociale verzekeringsgrens (€ 58.311 per 1 januari 2021)? Dan zal het pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen uitkeren. Deze uitkering bedraagt 70% van het inkomen boven de € 58.311 (bij volledige arbeidsongeschiktheid) en stopt op 67-jarige leeftijd, omdat dan het ouderdomspensioen aanvangt.

Download de brochure ‘Tijdelijk arbeidsongeschikt’.

 

ga terug

© 2021 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert