"Laat je goed informeren over de gevolgen en mogelijkheden!"

Einde relatie

Een opmerking vooraf: de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen van u en uw (ex-)partner zijn complex. Laat u goed informeren over de gevolgen en mogelijkheden!

Ouderdomspensioen
Bij een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd. De verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding wordt ‘pensioenverevening’ genoemd. Voor verevening moet u of uw ex-partner binnen 2 jaar na beëindiging van de relatie een formulier opsturen naar het pensioenfonds. U kunt dit formulier opvragen via postbus 51. Bij beëindiging van ‘erkend’ samenwonen heeft uw ex-partner geen recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft, wordt door het pensioenfonds uitgekeerd aan uw ex-partner vanaf het moment dat u 67 bent.

Bijzonder partnerpensioen
Bent u gescheiden? Dan houdt uw ex-partner recht op partnerpensioen. Dat geldt onder voorwaarden ook voor ex-partners van samenwonenden. Het partnerpensioen voor een ex-partner wordt ‘bijzonder partnerpensioen’ genoemd.

Net als het ‘gewone’ partnerpensioen wordt het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd na uw overlijden. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is 70% van uw ouderdomspensioen dat is opgebouwd binnen de basisregeling. Als u een eventuele nieuwe partner hebt, wordt het partnerpensioen voor uw nieuwe partner verminderd met het bijzonder partnerpensioen. Uw nieuwe partner deelt dus het partnerpensioen met uw vorige partner en krijgt daardoor minder dan de reglementaire 70% van het ouderdomspensioen.

Afwijken van de standaardregeling
U en uw ex-partner kunnen samen besluiten af te wijken van de standaard regeling. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw ex-partner afspreken dat hij of zij afziet van pensioenverevening of bijzonder partnerpensioen. Een dergelijke afspraak kan worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of het convenant dat bij de scheiding wordt opgemaakt. Als u een afwijkende afspraak wilt maken, werkt het pensioenfonds mee, mits de afspraken goed uitvoerbaar zijn.

ga terug

© 2020 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert