Logo

"Om inkomensverlies bij overlijden op te vangen"

ANW-hiaatverzekering

Anw

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een wettelijke basisvoorziening voor uw nabestaanden als u komt te overlijden. Het hangt van de leeftijd, de gezinssituatie en het inkomen van de nabestaande af of hij of zij wel of niet in aanmerking komt voor de Anw. De Anw loopt tot de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of een samenlevingsverband aangaat. Vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt de nabestaande een AOW-uitkering.

 

Anw-hiaatuitkering

Sinds de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), is de nabestaandenuitkering drastisch ingeperkt. Mocht je overlijden, dan heeft je partner alleen recht op een uitkering wanneer hij/zij:

  • geboren is vóór 1950 of;
  • een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar of;
  • tenminste voor 45% arbeidsongeschikt is.

Ook is de Anw-uitkering afhankelijk van het eigen inkomen van de nabestaande. Heeft jouw partner een eigen inkomen, dan wordt deze op de nabestaandenuitkering in mindering gebracht.

 

Anw-hiaatverzekering

Om het inkomensverlies bij overlijden op te vangen, wordt voor alle medewerkers van Robeco standaard een Anw-hiaatverzekering afgesloten. Mocht je komen te overlijden, dan ontvangt je partner jaarlijks € 17.860 (2023) extra pensioen totdat je partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en een AOW-uitkering ontvangt.

De verzekering stopt automatisch als je geen werknemer van Robeco meer bent. De regeling wordt uitgevoerd door de werkgever en niet door het pensioenfonds. De premie voor deze verzekering wordt ingehouden op je salaris en staat elke maand op je loonstrook vermeld.

Je kunt ervoor kiezen af te zien van de Anw-hiaatverzekering. Dit kan je aangeven via MyWorkday.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert