Logo

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Ben je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw door voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, zonder dat je premie betaalt.

Verder heb je waarschijnlijk recht op een:

  • WIA-uitkering van het UWV.
  • Aanvullende uitkering op basis van een verzekering van Robeco voor je salarisdeel tot de sociale verzekeringsgrens (2023: € 66.956).
  • Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds Robeco voor je salaris boven die grens.

Als je arbeidsongeschikt bent, heb je recht op gedeeltelijke of volledige voortzetting van je pensioenopbouw. Zonder dat je er zelf premie voor hoeft te betalen. Dit geldt voor je pensioenopbouw in de basisregeling- én de bruto en netto excedentregelingen. Let op: de premies in de bruto en netto excedentregelingen worden echter uitgekeerd als arbeidsongeschiktheidspensioen. Je ontvangt het boven op je arbeidsongeschiktheidspensioen. Meer weten? Lees hieronder meer, of download de brochure ‘(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt’.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Ben je arbeidsongeschikt? Dan heb je waarschijnlijk recht op een uitkering op grond van de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het UWV betaalt deze uit. Deze uitkering is gebaseerd op je laatste brutosalaris tot de sociale verzekeringsgrens (2023: € 66.956). Hoe hoger je arbeidsongeschiktheidspercentage, des te hoger je WIA-uitkering. Je ontvangt deze uitkering tot je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Bij Robeco ben je aanvullend verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering betreft je salaris tot de sociale verzekeringsgrens (2023: € 66.956). Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je daardoor recht op een aanvulling op je WIA-uitkering. Deze uitkering wordt aangevuld tot maximaal 70% van je laatste salaris tot de sociale verzekeringsgrens. Robeco houdt de premie automatisch in op jouw salaris. Als je deze verzekering niet wilt, moet je dat zelf aangeven via MyWorkday op het intranet van Robeco. De verzekering wordt dan stopgezet.

Is je salaris hoger dan € 66.956?
Dan keert Pensioenfonds Robeco ook een arbeidsongeschiktheidspensioen aan je uit. Dit pensioen gaat direct in nadat het UWV je arbeidsongeschikt heeft verklaard. De hoogte van dit pensioen hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en je laatstverdiende salaris.

Stelt het UWV na verloop van tijd vast dat je niet meer arbeidsongeschikt bent?
Dan krijg je geen uitkering meer van het UWV. In dat geval stopt ook je premievrije pensioenopbouw en je arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds Robeco.

Besluit het UWV je arbeidsongeschiktheidspercentage te verlagen?
Dan kan dit ertoe leiden dat het UWV jouw WIA-uitkering ook verlaagt. Het naar beneden bijgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage kan verder tot gevolg hebben dat Pensioenfonds Robeco je premievrije pensioenopbouw en je arbeidsongeschiktheidspensioen verlaagt. Wij volgen de besluiten van het UWV. Heeft het UWV je arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagd en ligt het nu tussen 15% en 34%? Dan stopt het UWV je WIA-uitkering. Pensioenfonds Robeco zet je arbeidsongeschiktheidspensioen echter nog gedeeltelijk voort.

Je leest alles over het arbeidsongeschiktheidspensioen in de brochure   ‘(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt’.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert