Logo

"Als je met pensioen gaat, valt er wat te kiezen"

Pensioenkeuzes

Op het moment dat je met pensioen gaat, valt er wat te kiezen. Zo kun je ervoor kiezen de eerste jaren een hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager (hoog-laag-pensioen). Ook heb je de mogelijkheid ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen (pensioen uitruilen). Dit kan zinvol zijn als je een nieuwe relatie bent aangegaan en je ex-partner recht heeft op een deel van het partnerpensioen. Andersom kan ook.

 

hoog-laag-pensioen

Je kunt ervoor kiezen om de eerste jaren een hoger maandbedrag te ontvangen en daarna een wat lager maandbedrag. Dat kan handig zijn als je in de eerste jaren van je pensionering denkt extra middelen nodig te hebben. Bijvoorbeeld om te gaan reizen of een hobby op te pakken. Het is dan wel vereist dat de uitkeringen zich maximaal verhouden als 100:75. Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen met het pensioenfonds om de mogelijkheden door te laten rekenen. Het ‘hoog-laag’ pensioen heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partner- of wezenpensioen. Wil je gebruik maken van de hoog-laag regeling? Geef dit dan minstens 6 maanden voor je pensionering aan, door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.

 

pensioen uitruilen

Je kunt bij pensionering je eigen pensioen verhogen door het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Je kunt dit hogere pensioen vervolgens weer gebruiken om eerder te stoppen met werken. Voor het inruilen van partnerpensioen heb je toestemming van je partner nodig.

Andersom kan ook. Je kunt een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen, mits na de uitruil het partnerpensioen niet meer is dan 70% van het ouderdomspensioen. Dit laatste kan zinvol zijn wanneer je bijvoorbeeld na een scheiding een nieuwe partner hebt. Voor deze nieuwe partner kan het opgebouwde partnerpensioen verhoudingsgewijs laag zijn, omdat een deel van het partnerpensioen ‘bijzonder partnerpensioen’ is geworden waar je ex-partner recht op heeft. Lees meer >

In de aanvullende regelingen heb je een vergelijkbare keuzemogelijkheid. Bij pensionering kun je ervoor kiezen het opgebouwde kapitaal te gebruiken voor de aankoop van alleen ouderdomspensioen of ouderdoms- én partnerpensioen. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om uit te ruilen? Geef dit dan 6 maanden voor je gewenste pensioendatum aan, door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.

Een indicatie van de effecten van uitruil:

  • Uitruil van het volledige partnerpensioen naar ouderdomspensioen dat ingaat op 67-jarige leeftijd, levert ongeveer 29% meer ouderdomspensioen op (factoren 2022).
  • Uitruil van € 100 ouderdomspensioen levert op leeftijd 67 ongeveer € 345 extra partnerpensioen op. Het partnerpensioen mag niet meer zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Het uitruilen van ouderdomspensioen naar een hoger partnerpensioen kan bijvoorbeeld interessant zijn als je gescheiden bent en een nieuwe partner hebt. Het reguliere partnerpensioen is dan lager omdat je ex-partner recht heeft op een bijzonder partnerpensioen.
  • Voor het omzetten van een pensioenkapitaal in een ouderdomspensioen gebruiken we factoren die op maandbasis geactualiseerd worden. Deze zijn afhankelijk van de actuele rentestand. De actuele factoren kun je opvragen door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert