Logo

Beleidsdekkingsgraad ultimo juli 2023: 151,6%

Eind juli 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 151,6%. Precies 1% hoger dan vorige maand. Een beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maandsmiddeling was op 31 juli 155,3%.

Blog Rutger de Wit: Wat betekent dit voor jou?

De nieuwe pensioenwet is aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat het nu zeker is dat er veel gaat veranderen in alle pensioenregelingen, dus ook in die van Robeco. En wij als pensioenfonds zetten ons volledig in om de overgang zo goed en evenwichtig mogelijk te begeleiden. Want uiteindelijk willen we een helder antwoord kunnen geven op de vraag “Wat betekent dit voor jou?”.

Als pensioenfonds, maar vooral ook samen met alle betrokken partijen, zijn we al een tijdje bezig met de voorbereidingen. In en om het debat over de nieuwe pensioenwet is er een felle discussie geweest over allerlei aspecten van de wet. Of je nu voor- of tegenstander bent, of het niet precies weet, er gaat hoe dan ook iets veranderen.

 

Spagaat
Wat er concreet gaat veranderen, hangt grotendeels af van de afspraken die de werkgever en de ondernemingsraad nog met elkaar gaan maken. Vervolgens is het pensioenfonds aan zet om de gewenste pensioenregeling mogelijk te maken. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar de resultaten van het deelnemersonderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd. De nieuwe wet kent namelijk een groot aantal keuzes die alle betrokken partijen moeten maken. Vandaar dat je op dit moment op de speciale Themapagina vooral nog een algemene toelichting vindt. Eigenlijk bevinden we ons nu nog in een spagaat. Het liefst willen we zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat er voor jou gaat veranderen, maar daarvoor is nog meer specifieke informatie nodig.

 

Wat weten we al wel?
Pas op het moment van overgang, weten we exact wat er voor jou gaat veranderen. Dat is naar verwachting pas in 2026. Om je nu al een beeld te geven wat er gaat veranderen, zal ik een eerste poging doen om iets concreter te worden:

 

 • Bouw je nog pensioen op?
  De manier waarop je pensioen opbouwt gaat veranderen. In de oude situatie verzekeren we een uitkering voor als je met pensioen gaat. Het pensioenfonds belegt vervolgens deze premie met als doel de uitkering te kunnen verhogen met de inflatie. In de nieuwe situatie wordt jouw premie belegd voor jou als individu. Hoe hoog de uitkering wordt op moment van pensioneren, staat nog niet vast. In hoeverre je als individu zelf op basis van je risicoprofiel keuzes kunt maken in de beleggingsmix van je pensioenkapitaal, zijn we nog aan het onderzoeken.

 

 • Heb je ooit pensioen opgebouwd?
  Of er iets verandert, hangt nog af van de belangrijke keuze, of het opgebouwde pensioen ook omgezet wordt naar het nieuwe pensioenstelsel (in jargon heet dat ‘invaren’). De nieuwe pensioenwet beoogt dat er ingevaren wordt. In dat geval zetten we de opgebouwde, verwachte uitkering, om in jouw eigen pensioenkapitaal. De exacte hoogte van je uitkering op het moment van pensioneren staat daarmee nog niet vast en is afhankelijk van het beleggingsresultaat. Overigens is dat in de huidige situatie ook het geval.

 

 • Ben je gepensioneerd?
  In de nieuwe situatie ontvang je nog steeds maandelijks een uitkering. De hoogte van de uitkering wordt – in het geval van ‘invaren’ – opnieuw vastgesteld. De exacte hoogte hangt af van het moment van de overgang, de dekkingsgraad van het fonds op dat moment en de economische omstandigheden. In het geval het pensioenfonds een hoge dekkingsgraad behoudt, is de kans groot dat de uitkering hoger wordt vastgesteld dan nu het geval is. Helaas kunnen wij dat nu nog niet met zekerheid toezeggen. Hoe de uitkering vervolgens van jaar op jaar wordt aangepast, weten we ook nog niet met zekerheid. Dit hangt af van de keuzes die nog moeten worden gemaakt. Een vaste of variabele uitkering? Wel of geen extra buffer? Keuzes qua beleggingen?

 

De komende tijd zijn alle betrokken partijen druk in de weer om de contouren, maar ook de details verder uit te werken. Met als belangrijkste doel; antwoord geven op die ene belangrijke vraag: “Wat betekent dit voor jou?”.

BLOG Rutger de Wit: Help, ik moet nog 35 jaar – en daarna nog 35 jaar!

Dit jaar bereik ik een mooie mijlpaal. Nog 35 jaar te gaan. Althans, dat is volgens de pensioenleeftijd in onze regeling. En daarna nog ruim 20 jaar met pensioen. Althans, dat is nu ongeveer de levensverwachting van iemand die de leeftijd van 67 heeft bereikt. Steeds meer horen we voorbeelden van mensen die nog veel langer leven – mijn oma’s zijn respectievelijk 96 en 100 jaar oud geworden. Er is dus een realistische kans dat ik nog 35 jaar werk en daarna nog 35 jaar met pensioen ben. Beide periodes zijn nog moeilijk om een concreet beeld bij te krijgen.

 

Bron: https://ailab.wondershare.com/tools/aging-filter.html

 

Risico van (te) oud worden
Onlangs heb ik op een bijeenkomst de gedachteprikkelende docu-film gezien, “Your 100-year life”. In die film wordt de kwetsbaarheid getoond van pensioensystemen in diverse landen. Ook laat de film voorbeelden zien van kwetsbare ouderen die decennia lang moeten rondkomen van een  tegenvallende uitkering. In het meest schrijnende geval had de werkgever jarenlang geen premie betaald en werd het beoogde pensioen met 63% verlaagd. De  huurbaas van deze oudere had daar uiteraard geen boodschap aan. “…the risk of being old is not dying, but, financially speaking, living to a 100…”

‘Leren, werken, pauzeren’ op repeat
Mijn vrije interpretatie van de film en de discussie achteraf is dat we moeten nadenken over het doorbreken van heilige huisjes zoals de traditionele levensloop – je volgt een opleiding, je werkt en je gaat met pensioen. In de film worden voorbeelden getoond van ouderen die zichzelf opnieuw uitvinden op latere leeftijd door een onderneming te starten, met 60 jaar een opleiding te volgen en zelfs ouderen die tot ver na hun beoogde pensioenleeftijd blijven werken. Niet alleen om rond te komen, maar ook om bezig en geprikkeld te blijven.

Vitaal 100 jaar oud worden?
Nu zijn er vast veel mensen die dit lezen en juist blij zijn gestopt te zijn met werken en er niet aan hadden moeten denken om langer door te gaan. En terecht. Als je ruim 40 jaar lang hebt toegewerkt naar dat ene moment,  dan mag je daar natuurlijk van  gaan genieten. Mijn boodschap is dan ook meer voor de midden- en langere termijn. Kan je op meerdere momenten in je levensloop je laten bij- of omscholen om langer, zowel fysiek als mentaal gezien, met motivatie en plezier te kunnen blijven werken? Kan je aan het einde van je loopbaan parttime met pensioen en parttime blijven werken zodat je met deze combinatie misschien zowel financieel als mentaal, vitaal de 100 jaar bereikt? Dit zal ook voor iedereen verschillend zijn. Keuzemogelijkheden en opties rondom pensioen zijn dus noodzakelijk.

Opties binnen de pensioenregeling
Welke rol kan het pensioenfonds hierin vervullen? Misschien wel meer dan we nu al denken, zie ook Pensioen 1-2-3. Het is niet alleen mogelijk om eerder met pensioen te gaan, maar ook later. Wil of kan je doorwerken, is dat in theorie een optie. Ook is het een optie om gedeeltelijk met pensioen te gaan. In de nabije toekomst – verwachting is 1 januari 2024 – komt er nog een optie bij, namelijk ‘bedrag ineens’. In dat geval kan je bij pensionering een (gelimiteerd) bedrag in 1 keer opnemen. Bijv. voor ‘de aanschaf van een camper’ – maar waarom dat ‘bedrag ineens’ niet gebruiken om jezelf opnieuw uit te vinden? Helaas mag dat ‘bedrag ineens’ volgens de beoogde regels alleen bij pensionering en niet op je 50e om je te laten bij- of omscholen. Wie weet een idee voor de toekomst?

Reageren? Rutger.de.Wit@robeco.nl

Wijziging reglement, opbouwpercentage en indexatie

Op 6 december 2022 is het pensioenreglement gewijzigd. De werkgever en de OR zijn voor 2023 en 2024 een pensioenpremie van 31% overeengekomen. En het bestuur neemt eind januari een besluit over de indexatie van de opgebouwde pensioenen.

Pensioenreglement
Per 6 december 2022 is het pensioenreglement gewijzigd. De in- en afkoopfactoren worden voortaan op maandbasis berekend. Dit betekent het omzetten van een kapitaal uit de DC-regeling naar een pensioenaanspraak in de basisregeling voortaan plaatsvindt op basis van de rentestand van de voorgaande maand. Voorheen werden de in- en afkoopfactoren een keer per jaar vastgesteld.

Opbouwpercentage 2023
De werkgever en de OR zijn voor 2023 en 2024 een pensioenpremie van 31% overeengekomen van de pensioengrondslag (inclusief een eigen bijdrage van de werknemers van 6%). Het pensioenfonds berekent op basis van de rentestand van 31 december hoeveel premie in percentage nodig is voor de maximale fiscale opbouw binnen de basisregeling. Wanneer meer dan 31% premie nodig is zal zal minder pensioen worden opgebouwd dan het fiscaal maximum. Immers de vastgestelde premie is bepalend voor de opbouw. Meer informatie over de CDC-regeling vind je hier: Basisregeling. Op dit moment hebben we een fiscaal maximaal opbouwpercentage van 1,738% op pensioenleeftijd 67.

Indexatie
Het bestuur van het pensioenfonds neemt zoals gebruikelijk eind januari een besluit over de indexatie van de opgebouwde pensioenen per 1 februari. In de pers wordt hier veel over geschreven maar voor nu vragen we dus nog even geduld.  Meer over indexatie lees je hier (invoegen: Toeslag (indexatie) – Pensioenfonds Robeco). Zodra het indexatiebesluit bekend is plaatsen we een bericht op de website.

 

Lichte stijging beleidsdekkingsgraad: +2,2%

Eind november 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 144,2%. Daarmee was de stand iets hoger dan op 31 oktober. Onze beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 152,7%. Op 31 oktober was dat nog 156,3 %

Nieuw bestuurslid Rutger de Wit: ‘Veel jongere mensen vinden pensioen niet zo’n interessant onderwerp. Dat is onterecht’

Hoewel Rutger de Wit pas 31 jaar is, heeft hij al ruime ervaring opgebouwd op het gebied van pensioenen. Bovendien is hij oprecht geïnteresseerd in de maatschappelijke opdracht van pensioenfondsen. Vandaar dat Rutger zich in het voorjaar van 2022 kandidaat heeft gesteld voor de functie van bestuurslid bij Pensioenfonds Robeco. Met succes. ‘Ik hoop dat ik mensen kan motiveren om zich meer in hun pensioen te verdiepen. Dat is namelijk echt de moeite waard.’

 

‘Ik vind het leuk om puzzels op te lossen. Tijdens mijn vakantie in een puzzelboek, maar ook tijdens mijn werk’, aldus Rutger de Wit, woonachtig in Gilze. Vandaar dat hij na zijn studie econometrie aan de slag is gegaan bij Ortec Finance in Rotterdam. ‘Hier kreeg mijn interesse in pensioenen een belangrijke boost. Als consultant Pensioenen en Verzekeringen gebruikte ik samen met collega’s rekenmodellen waarmee we pensioenfondsen adviseerden over diverse pensioenvraagstukken. Welke beleggingen waren interessant? Welke invloed had de pensioenpremie op de ontwikkeling van de dekkingsgraad? En welke belangrijke keuzes kon of moest men maken op het gebied van indexatie? Als jong broekie mocht ik de uitkomsten van deze rekenmodellen aan pensioenfondsbesturen presenteren. Door de discussies die deze uitkomsten opriepen, raakte ik naast de methodiek steeds meer geïnteresseerd in de wijze waarop deze inzichten door pensioenfondsen gebruikt worden om hun maatschappelijke opdracht in te vullen.’

 

Focus op risicomanagement
Als Rutger in juli 2021 als product development manager bij Robeco aan de slag gaat, ziet hij al snel een kans om zelf een steentje bij te dragen aan deze maatschappelijke opdracht. ‘Ik hoorde dat het bestuur van Pensioenfonds Robeco op zoek was naar een nieuw lid met als aandachtsgebied Risicomanagement. Vanuit mijn achtergrond heb ik niet alleen affiniteit met dit thema, ik heb me er tijdens de master Risk Management for Financial Institutions ook verder in verdiept. Daarom besloot ik op de functie te solliciteren.’ Met succes, want Robeco draagt hem in mei 2022 voor als bestuurslid. Hij draait dus al een half jaar mee en zijn benoeming wordt eind dit jaar ter goedkeuring aan DNB voorgelegd. ‘Naast mijn ervaring en expertise speelde mijn leeftijd bij de voordracht ongetwijfeld ook een rol. Als enige dertiger in het bestuur hoop ik me goed in te kunnen leven in de belevingswereld van mijn generatie. Vanuit die invalshoek wil ik mijn leeftijdsgenoten motiveren en stimuleren om zich meer in hun pensioen te verdiepen.’

 

‘Als enige dertiger in het bestuur hoop ik me goed in te kunnen leven in de belevingswereld van mijn generatiegenoten’

 

Bewustzijn creëren
‘Het hoofddoel van een pensioenfonds is ervoor te zorgen dat de deelnemers na hun werkzame leven van een mooie oudedagsvoorziening kunnen genieten’, zo vertelt Rutger. ‘Daarnaast is het naar mijn mening ook een taak van een pensioenfonds om bewustzijn bij haar deelnemers te creëren over het belang van het pensioen. Het is nu eenmaal lastig om 40 jaar vooruit te denken. Sparen voor de nabije toekomst is voor veel mensen tastbaar, maar sparen voor hun pensioen vinden ze doorgaans minder interessant. En dat is onterecht. Via een pensioenfonds krijgen deelnemers een duwtje in de goede richting om op tijd een pensioen op te bouwen. Maar of dat pensioen uiteindelijk invulling kan geven aan iemands persoonlijke doelen, zal per persoon verschillen. Het is daarom van belang om je al tijdig in je pensioen te verdiepen.’

 

Vrijheid in beleggen
Rutger benadrukt dat zijn Robeco-collega’s verplicht deelnemen aan Pensioenfonds Robeco. ‘Aan de ene kant is dat goed, want hierdoor bouwen ze automatisch een oudedagsvoorziening op. Aan de andere kant kan die automatische deelname er ook voor zorgen dat mensen niet over hun pensioen nadenken. Gelukkig is een groot deel van mijn collega’s wel degelijk betrokken bij hun pensioen. Sterker nog, waar mogelijk gebruiken velen de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hun pensioenpremie wordt belegd. Als bestuur onderzoeken we hoe en in welke mate we keuzevrijheid kunnen faciliteren als het nieuwe pensioenstelsel wordt geïmplementeerd. Dit zal mede afhangen van onze sociale partners en de externe partijen die ons pensioen uitvoeren. Feit is en blijft dat we het belang van het pensioen zo tastbaar mogelijk moeten maken voor de deelnemers van Pensioenfonds Robeco. Als bestuurslid zie ik dat dan ook als een belangrijk doel voor de komende vier jaar.’

 

Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2022: 137,3%

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo augustus 2022 137,3%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 151,7%.

RvT-lid Sako Zeverijn: ‘Pensioenfonds Robeco staat er goed voor, zowel financieel als bestuurlijk’

Al bijna acht jaar lang maakt Sako Zeverijn deel uit van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Robeco. Nu in juli zijn laatste termijn afloopt, is dit een mooi moment om terug te blikken én vooruit te kijken. ‘Dit bestuur heeft de kennis en kunde om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in goede banen te leiden.’

‘Waarom ik acht jaar geleden toe ben getreden tot de Raad van Toezicht? Omdat ik betrokken wilde zijn bij Pensioenfonds Robeco, maar dan wel op een niveau waarop ik echt iets bij kon dragen vanuit mijn kennis en ervaring’, aldus Sako Zeverijn. Kennis en ervaring heeft deze 64-jarige zelfstandige pensioenfonds professional als geen ander, zo leert een blik op zijn LinkedIn-profiel. ‘Dat is in mijn ogen ook echt een vereiste.’

De rol van de Raad van Toezicht
Sako legt uit: ‘Als Raad van Toezicht beoordeel je of de bestuurlijke procedures en processen in orde zijn. Of er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Of de risico’s op de lange termijn goed bewaakt worden. En of besluiten evenwichtig worden genomen, zodat de ene groep deelnemers aan het pensioenfonds niet wordt bevoordeeld ten opzichte van de andere groep. Je moet weten wat er in de pensioenwereld speelt en welke vragen je aan het bestuur moet stellen om de focus scherp te houden. Dan is kennis van pensioenzaken dus wel een must.’

‘Onze samenwerking verloopt op een uiterst prettige en positieve manier en dat typeert de gang van zaken binnen Pensioenfonds Robeco’

Deskundig en dedicated
Omdat er nogal wat onderwerpen moeten worden beoordeeld, hebben de drie leden van de Raad van Toezicht de taken verdeeld, zo vertelt Sako. ‘Een lid kijkt voornamelijk naar het vermogensbeheer, het tweede naar de algemene wet- en regelgeving en bestuurlijke aspecten en ik houd me bezig met het risicomanagement. Deze samenwerking verloopt op een uiterst prettige en positieve manier en dat typeert de gang van zaken binnen Pensioenfonds Robeco.’ Daarnaast is Sako erg te spreken over de deskundigheid en toewijding van het bestuur. ‘Dat heeft alles te maken met het feit dat Robeco een financiële onderneming is die zich bezighoudt met het beleggen en beheren van andermans vermogen. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit hooggeschoolde professionals die altijd het belang van de deelnemers vooropstellen. Dat zie je terug in de resultaten. Pensioenfonds Robeco staat er goed voor, zowel financieel als bestuurlijk.’

Investeer in financieel én menselijk kapitaal
Hoewel hij de Raad van Toezicht met een gevoel van weemoed verlaat, overheerst bij Sako de overtuiging dat de toekomst voor Pensioenfonds Robeco er positief uitziet. ‘Het fonds staat er financieel goed voor en zoals gezegd bestaat het bestuur uit capabele mensen die de kennis en kunde hebben om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in goede banen te leiden. Niet voor niets wordt daar nu al een paar jaar over nagedacht en gesproken. Ik vind het een fijne gedachte dat dit pensioenfonds de deelnemers nu en in de toekomst een mooie oudedagsvoorziening kan bieden. Daarnaast zou ik de deelnemers de tip willen geven om naast hun financiële kapitaal ook in hun menselijke kapitaal te investeren. Zorg ervoor dat je rond je pensioengerechtigde leeftijd een competentie bezit waar vraag naar is, zodat je ook na je 67e deel blijft uitmaken van de samenleving, betaald of onbetaald, en niet abrupt hoeft te stoppen. Dat is in mijn ogen minstens zo belangrijk om echt van je oude dag te kunnen genieten.’

Check nu je risicoprofiel in de aanvullende DC-regelingen

Het is belangrijk om te weten wat je beleggingsprofiel is en dat jaarlijks te checken. Op die manier weet  je of je meer of minder risico met jouw beleggingen kunt nemen in de aanvullende regelingen.

Wat moet je doen?

 1. Log in op het portaal van onze DC-regelingen (ABN AMRO Pension Services) en ga naar je profiel. Vul daar de vragenlijst in om je beleggersprofiel te bepalen.
 2. Als je je profiel hebt bevestigd, ga dan naar je beleggingsportefeuille. Daar kun je zien of de beleggingsmix past bij je profiel.
 3. Als je profiel en beleggingsmix niet bij elkaar passen, dan kun je je beleggingsportefeuille aanpassen. Dat kan door een andere Life Cycle te kiezen of zelf beleggingsfondsen samen te stellen.

Wat nu verder?
Jaarlijks krijg je een e-mail van het pensioenfonds met de mededeling dat er een brief op je portaal staat met informatie over je beleggingsmix en of deze nog past bij je profiel. Lees deze aub zorgvuldig en kijk of een aanpassing nodig is.

Wat als je niets doet?
Als je zelf geen keuze maakt, dan beleggen we voor je in de neutrale Life Cycle.

Peiling risicohouding in deelnemersonderzoek 2021
In 2021 hebben we een deelnemersonderzoek gedaan, waarbij we onder andere gekeken hebben naar de risicohouding van onze deelnemers. Een belangrijke uitkomst is dat een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat Pensioenfonds Robeco zich moet inzetten op behoud van koopkracht. Onze huidige asset mix voor de basisregeling (de CDC-regeling) richt zich op koopkrachtbehoud en bestaat uit een matchingportefeuille van 45% en een returnportefeuille van 55%. Het renterisico wordt voor 50% afgedekt.

Het bestuur ziet op dit moment geen reden om deze mix aan te passen. De kans om te kunnen indexeren is hoog en het risico om de pensioenen te moeten verlagen bij tegenvallende resultaten is aanvaardbaar.

Uit het deelnemersonderzoek kwam ook naar voren dat qua individuele risicopreferentie veel deelnemers kiezen voor het (zeer) offensieve beleggingsprofielprofiel. De deelnemers die meedoen aan de aanvullende DC-regelingen (Aanvullende regelingen – Pensioenfonds Robeco) kunnen (in tegenstelling tot de basisregeling) invloed uitoefenen op hun eigen asset mix. Het bestuur van het pensioenfonds vindt het belangrijk dat deelnemers goed op de hoogte zijn van de risico’s en mogelijkheden van beleggen en adviseert daarom om jaarlijks je beleggingsprofiel te checken.

Een samenvatting van alle resultaten van het deelnemersonderzoek lees je hier:
Deelnemersonderzoek 2021 – Pensioenfonds Robeco

Vragen?
Heb je vragen over je DC-regelingen? Neem dan contact op met ABN AMRO Pension Services via telefoon (020) 629 88 10 of e-mail pension.services@nl.abnamro.com.

Geen gevolgen overname ABN AMRO PPI

Overname ABN AMRO PPI door Achmea heeft geen gevolgen voor uitvoering DC-regelingen Pensioenfonds Robeco

Deze week kwam in het nieuws dat de Premie Pensioen Instelling (PPI) van ABN AMRO overgenomen wordt door Achmea. Onze uitvoerder van de aanvullende DC-regelingen ABN AMRO Pension Services (AAPS) blijft echter onderdeel van ABN AMRO. Dit betekent dat er nu geen wijzigingen aan de orde zijn. Het deelnemersportaal van AAPS blijft: ABN AMRO Pension Services

Heb je vragen over je DC-regeling? Neem dan contact op met AAPS via telefoon (020) 629 88 10 of e-mail pension.services@nl.abnamro.com

Beleidsdekkingsgraad 31 december 2021 – 126,0%

Met een beleidsdekkingsgraad van 126,0% sloot de Stichting Pensioenfonds Robeco het jaar 2021 af. Precies een jaar daarvoor was de beleidsdekkingsgraad 107,5%. De  beleidsdekkingsgraad wordt elke maand berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op 31 december 2020 op marktwaarde maar zonder de 12-maands middeling dan is deze dan 132,7%.

Zie ook: Dekkingsgraad

Resultaten deelnemersonderzoek bekend

In september van dit jaar hebben we een uitgebreid digitaal deelnemersonderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in hoe jij aankijkt tegen risico’s en verantwoord beleggen. De resultaten daarvan zijn bekend.

Op de themapagina Deelnemersonderzoek 2021 lees je hier alles over. Het bestuur gaat in 2022 aan de slag met de uitkomsten.

 

Ga naar: Themapagina Deelnemersonderzoek 2021

Tom Steenkamp: “Continuïteit ondanks pandemie niet in geding”

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van de pandemie. Hoewel veel thuis gewerkt is door zowel het bestuur en verantwoordingsorgaan als onze uitbestedingspartners voor de pensioenadministratie en het vermogensbeheer, heeft het de continuïteit van onze werkzaamheden niet belemmerd.

De markten hebben een positief beeld laten zien, wat tot uiting komt in onze beleidsdekkinggsraad. Deze is sinds het begin van dit jaar gestegen van 107,5% naar 124,4%. In januari besluit het bestuur over de toe te kennen indexatie. De verwachting is dat de prijsinflatie deels gecompenseerd kan worden.

Afspraken gemaakt over premie en opbouwpercentage
Het afgelopen jaar hebben het bestuur, verantwoordingsorgaan, werkgever en OR intensief samengewerkt om afspraken te maken over de premie en het opbouwpercentage in 2022. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal middelen zijn ingezet met als doel het huidige opbouwpercentage zo goed mogelijk te fixeren op het huidige niveau. Medio januari communiceren we over het definitieve opbouwpercentage.

Voorbereidingen Nieuw Pensioenstelsel gestart
Synchroon hieraan zijn we begonnen met voorbereidingen te treffen voor de grote wijziging van het pensioenstelsel in Nederland. We hebben hierover een aparte landingspagina op de website geplaatst: Nieuw Pensioenstelsel.

Actief de dialoog opgezocht
Tenslotte hebben we actief de dialoog gezocht met onze deelnemers via een aantal webinars dat we hebben georganiseerd en hebben we een uitgebreid digitaal deelnemersonderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in hoe onze deelnemers aankijken tegen risico’s en verantwoord beleggen. Op de themapagina Deelnemersonderzoek 2021 lees je er meer over. Het bestuur gaat in 2022 aan de slag met de uitkomsten.

Ook voor 2022 voorzien we voor het pensioenfonds weer een volle agenda. Deze feestdagen geven gelukkig ook wat tijd voor rust en reflectie. Namens het bestuur wens ik jullie een goed en gezond 2022.

Tom Steenkamp
Voorzitter

Zie ook: Opbouwpercentage wordt begin januari 2022 bekend

Beleidsdekkingsgraad ultimo november 2020: 108,1%

Eind november 2020 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 108,1%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 112,7%.

Bestuurslid Anton Fiolet: “2021 in het teken van evenwichtige toedeling”

“De overgang naar een stelsel van individuele spaarpotjes met een verwachting omtrent een toekomstig pensioen (met enige solidariteitselementen), is de meest uitdagende opgaaf voor het pensioenfonds sinds zijn oprichting in 1972”, volgens bestuurslid Anton Fiolet. “In 2021 ga ik me inzetten voor een evenwichtige toedeling van de opgebouwde rechten aan alle drie de geledingen in ons pensioenfonds.”

“In verband met de corona maatregelen moest het vraag-en-antwoord-spel voor dit interview op papier plaats hebben, maar dat is voor een vraaggesprek dat in geschreven vorm verschijnt, eigenlijk geen enkel probleem. Voordat ik inga op de vragen die mij gesteld zijn, lijkt het goed mij eerst even enigszins voor te stellen.

Mijn naam is Anton Fiolet, geboren (jan-1941) en getogen in Rotterdam, maar thans woon ik al meer dan dertig jaren met mijn echtgenote in Huis ter Heide, een buurtschap van Zeist bij Utrecht. Onze woning staat vlak naast de voormalige vliegbasis Soesterberg die wij in de loop der jaren hebben zien veranderen van Amerikaanse vliegbasis tot natuurgebied en militair museum; beide verschijningsvormen waren en zijn ons even lief.

In de jaren 1987 -1990 heb ik bij Rodamco gewerkt als jurist voor onroerend goed transacties. Daarna heb ik tot medio 2017 gewerkt als juridisch en fiscaal adviseur voor diverse grote institutionele Nederlandse en Duitse vastgoedbeleggers. Tegen het einde van mijn professionele loopbaan kwam ik via een oud-collega van Rodamco met wie ik nog steeds contact had, in aanraking met de Vereniging van Gepensioneerden van de Robeco Groep. Aangezien ik inmiddels meer tijd beschikbaar had, werd ik al gauw secretaris van die vereniging en via de vereniging kwam ik in 2016 namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan en daarna in 2017 in het bestuur van ons pensioenfonds.

Persoonlijk is voor mij het werk voor de vereniging en voor het pensioenfonds – naast enige andere hobby’s – een nuttige en dikwijls aangename en bovendien leerzame invulling van mijn tijd als gepensioneerde. Het geeft toch een zekere voldoening om op een bepaalde manier je te kunnen inzetten voor mede-gepensioneerden – ook al sta je natuurlijk als bestuurslid voor alle deelnemers en voor het pensioenfonds als geheel. En nu ik dit werk een aantal jaren doe, vind ik het steeds interessanter worden, vooral nu door de aankomende veranderingen in het pensioenstelsel er voor het bestuur van het pensioenfonds een enorme taak wacht.

Daarmee kom ik aan wellicht de meest uitdagende opgaaf voor het pensioenfonds sinds zijn oprichting in 1972: de overgang van een fonds gebaseerd op collectiviteit met een toezegging van een toekomstige uitkering naar een stelsel van individuele “spaarpotjes” met een verwachting omtrent een toekomstig pensioen (met enige solidariteitselementen).
De aanloop naar dit nieuwe stelsel is begonnen en ook het bestuur van het pensioenfonds heeft inmiddels een soort taakverdeling gemaakt voor de bestudering van verschillende aspecten die bij de transitie naar het nieuwe stelsel aan de orde komen.

Persoonlijk lijkt mij voor de gepensioneerden van ons fonds van bijzonder belang hoe de thans bestaande pensioenrechten worden omgezet in individuele “spaarpotjes” en wat er gebeurt met de aanwezige reserves/buffers. Ik denk dat er wat dat betreft een belangrijke taak ligt voor de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan en het bestuur om mee te werken aan een evenwichtige toedeling aan alle drie geledingen in ons pensioenfonds.

Juist vanwege die belangrijke en complexe uitdaging, waarvoor het pensioenfonds in de komende tijd komt te staan, vind ik het jammer dat de huidige corona maatregelen – die juist nu nog stringenter dreigen te worden – zo zeer beperkingen opleggen aan de normale wijze van vergaderen, overleg plegen en onderlinge afstemming. Al bijna een geheel jaar worden de vergaderingen van alle gremia van het fonds per computer gedaan; hoe goed ook georganiseerd, het gemis aan fysiek overleg blijft toch zijn beperkingen tonen.
Juist in deze laatste periode van het jaar, waarin de persoonlijke contacten en het samenzijn vanouds een belangrijke rol spelen, is het een hard gelag dat we alles met grote afstand en technische middelen moeten doen, in plaats van face-to-face.

Ik hoop van ganser harte dat we spoedig tot normale tijden terugkeren. Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedige Jaarwisseling en Blijf Gezond!

 

PENSIOENCHECKER: Direct weten hoeveel pensioen jij later krijgt!

Veel mensen weten het antwoord op de vraag hoeveel pensioen je later krijgt niet direct. Je moet vaak op veel verschillende plekken zoeken en het ene bedrag is bruto en het andere bedrag netto. Dat gaat veranderen!

Tijdens de Pensioen3daagse van 3 t/m 5 november wordt de app Pensioenchecker gelanceerd. Deze app is ontwikkeld in samenwerking met verschillende pensioenfondsen in Nederland en geeft je nu snel inzicht in jouw pensioen als je stopt met werken.

De Pensioenchecker

De Pensioenchecker geeft op een simpele manier antwoord op de belangrijkste pensioen vragen. Vragen als: wat krijg ik straks, wanneer krijg ik dat, wanneer kan ik stoppen en hoe kan ik mijn pensioen verhogen? Wil je meer gerichte informatie, dan kun je natuurlijk inloggen in het deelnemersportaal van Robeco. Hier staat een volledig overzicht van je opgebouwde pensioen. De app is dan ook geen vervanger van het deelnemersportaal, maar geeft je snel en gemakkelijk een eerste overzicht.

Download de app nu!

Download de app vanuit de playstore of appstore of klik hier. Log in met je DigiD en wachtwoord. Eenmaal ingelogd krijg je snel antwoord op deze vragen en weet je precies wanneer jij met pensioen kan en of je genoeg pensioen opbouwt.

Zodra je de app verlaat worden jouw gegevens verwijderd, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat jouw gegevens zichtbaar blijven. Jouw privacy is gewaarborgd.

Meer weten? www.pensioenchecker.org

 

Beleidsdekkingsgraad ultimo december 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo december 2019 119,1%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 120,9%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo november 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo november 2019 119,4%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 116,6%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo oktober 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo oktober 2019 120,5%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 114,7%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo september 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo september 2019 121,8%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 110,8%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo augustus 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo augustus 2019 123,6%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 108,8%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo juli 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo juli 2019 125,6%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 116,6%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo juni 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo juni 2019 126,9%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 118,9%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo mei 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo mei 2019 127,9%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 120,0%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo maart 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo maart 2019 129,2%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 123,7%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo februari 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo februari 2019 129,7%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 127,1%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo januari 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo januari 2019 130%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 122,7%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo december 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo december 2018 130,9%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 124,7%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo november 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo november 2018 131,6%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 130,3%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo oktober 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo oktober 2018 131,7%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 130,5%.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert