Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Check nu je risicoprofiel in de aanvullende DC-regelingen

Geplaatst op: 01-07-2022

Het is belangrijk om te weten wat je beleggingsprofiel is en dat jaarlijks te checken. Op die manier weet  je of je meer of minder risico met jouw beleggingen kunt nemen in de aanvullende regelingen.

Wat moet je doen?

  1. Log in op het portaal van onze DC-regelingen (ABN AMRO Pension Services) en ga naar je profiel. Vul daar de vragenlijst in om je beleggersprofiel te bepalen.
  2. Als je je profiel hebt bevestigd, ga dan naar je beleggingsportefeuille. Daar kun je zien of de beleggingsmix past bij je profiel.
  3. Als je profiel en beleggingsmix niet bij elkaar passen, dan kun je je beleggingsportefeuille aanpassen. Dat kan door een andere Life Cycle te kiezen of zelf beleggingsfondsen samen te stellen.

Wat nu verder?
Jaarlijks krijg je een e-mail van het pensioenfonds met de mededeling dat er een brief op je portaal staat met informatie over je beleggingsmix en of deze nog past bij je profiel. Lees deze aub zorgvuldig en kijk of een aanpassing nodig is.

Wat als je niets doet?
Als je zelf geen keuze maakt, dan beleggen we voor je in de neutrale Life Cycle.

Peiling risicohouding in deelnemersonderzoek 2021
In 2021 hebben we een deelnemersonderzoek gedaan, waarbij we onder andere gekeken hebben naar de risicohouding van onze deelnemers. Een belangrijke uitkomst is dat een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat Pensioenfonds Robeco zich moet inzetten op behoud van koopkracht. Onze huidige asset mix voor de basisregeling (de CDC-regeling) richt zich op koopkrachtbehoud en bestaat uit een matchingportefeuille van 45% en een returnportefeuille van 55%. Het renterisico wordt voor 50% afgedekt.

Het bestuur ziet op dit moment geen reden om deze mix aan te passen. De kans om te kunnen indexeren is hoog en het risico om de pensioenen te moeten verlagen bij tegenvallende resultaten is aanvaardbaar.

Uit het deelnemersonderzoek kwam ook naar voren dat qua individuele risicopreferentie veel deelnemers kiezen voor het (zeer) offensieve beleggingsprofielprofiel. De deelnemers die meedoen aan de aanvullende DC-regelingen (Aanvullende regelingen – Pensioenfonds Robeco) kunnen (in tegenstelling tot de basisregeling) invloed uitoefenen op hun eigen asset mix. Het bestuur van het pensioenfonds vindt het belangrijk dat deelnemers goed op de hoogte zijn van de risico’s en mogelijkheden van beleggen en adviseert daarom om jaarlijks je beleggingsprofiel te checken.

Een samenvatting van alle resultaten van het deelnemersonderzoek lees je hier:
Deelnemersonderzoek 2021 – Pensioenfonds Robeco

Vragen?
Heb je vragen over je DC-regelingen? Neem dan contact op met ABN AMRO Pension Services via telefoon (020) 629 88 10 of e-mail pension.services@nl.abnamro.com.

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert