Logo

"Informatie voor iedereen die deelnemer wordt aan de UOP-regelingen van het pensioenfonds"

Nieuwe deelnemer DC-regeling?

Ben je nieuw in dienst bij Robeco of ORIX en is je bruto jaarsalaris (vaste jaarsalaris + 13e maand) hoger dan € 87.302 of € 128.810 (wettelijke grens 2023)? Dan word je deelnemer aan de bruto of netto UOP-regeling. Of ben je al langer in dienst bij Robeco of ORIX en wordt je bruto jaarsalaris (vaste jaarsalaris + 13e maand) voor de eerste keer hoger dan € 87.302 of € 128.810 (wettelijke grens 2023)? Dan word je deelnemer aan de bruto of netto UOP-regeling. Het ijkmoment is jaarlijks op 1 april. De volgende informatie is dan belangrijk voor je. Je kunt namelijk een aantal keuzes maken.

terug naar aanvullende regelingen

 

 

Zowel de bruto als netto UOP-regeling is een individuele beschikbare premieregeling. Je doet automatisch mee aan deze regelingen. Je pensioenpremie wordt door de werkgever gestort op je persoonlijke pensioenrekening bij ABN AMRO Pension Services. Als je eenmaal deelnemer bent dan kun je inloggen op het portaal van ABN AMRO Pension Services en je risicohouding bepalen en de keuze maken om een standaard beleggingsmix te volgen of om zelf te beleggen.

De werkgever biedt echter ook de mogelijkheid om je premie niet naar je persoonlijke pensioenregeling over te maken, maar om deze uit te laten betalen als salaris. Dat noemen we opt out. Ieder jaar in maart krijg je van de werkgever de keuze voorgelegd of je voor opt out kiest of niet. Zowel voor de bruto als netto UOP-regeling kun je deze keuze maken. Maak je geen keuze, dan wordt een jaar lang je pensioenpremie automatisch maandelijks naar je persoonlijke pensioenrekening overgemaakt. Hier lees je wat de voor- en nadelen zijn van een keuze voor opt out. (Voor- en nadelen premie storten op je UOP-rekening of laten uitbetalen als salaris | Pensioenfonds Robeco).

Hoewel je ieder jaar opnieuw je keuze voor opt out kunt maken, willen we je bij aanvang van deelname aan de UOP-regeling inzicht geven in wat de gevolgen van die keuze zijn. Nadat je deelnemer bent geworden, krijg je automatisch van het pensioenfonds een informatiebrief met daarin aangegeven hoe hoog je te verwachten ouderdomspensioen wordt bij 3 verschillende scenario’s als je tot aan je pensioendatum zou blijven deelnemen aan de UOP-regeling. Deze informatie is wettelijk verplicht. We houden er in de scenario’s rekening mee dat je ouder wordt en dat je pensioenpremie meestijgt met je leeftijd.

Het keuzemoment voor wat je met je beschikbare premie wil doen, is als je in dienst komt bij de werkgever of bij het jaarlijkse ijkmoment op 1 april. De brief van het pensioenfonds met de scenario’s komt echter later. Dus mogelijk nadat je de keuze al hebt gemaakt. Wil je wachten op de brief met scenario’s, dan kun je nu voor opt out kiezen en bij het volgende ijkmoment op 1 april je keuze heroverwegen. Je kunt er ook voor kiezen wel gewoon automatisch je premie naar je pensioenrekening te laten overmaken en bij het volgende ijkmoment op 1 april je keuze heroverwegen.

De primaire doelstelling van de beschikbare premie die de werkgever beschikbaar stelt, is het opbouwen van pensioen. Dus als je geen keuze maakt, dan weet je dat er in ieder geval pensioen voor je wordt opgebouwd.

Maak je de keuze voor opt out, dan weet je dat je de eerst volgende keer in maart opnieuw de keuze kunt maken. Je kunt dan besluiten om wel mee te doen.

Houd er rekening mee dat de premie die eenmaal op je persoonlijke pensioenrekening is gestort een pensioenbestemming heeft. Je kunt er dus niet meer vrij over beschikken. Andersom is het ook zo dat als je een jaar geen premie inlegt, je niet de mogelijkheid hebt om in de toekomst dat ‘verloren’ jaar in te halen. Als je dan toch extra wil sparen voor je pensioen, dan moet je dat buiten Pensioenfonds Robeco om regelen.

Of het nu wel of niet premie inlegt, je nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gewoon verzekerd.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert