Logo

Belangrijkste resultaten

Centrale thema’s in het onderzoek waren de risicopreferentie en de opvattingen over ESG. Daarnaast is de tevredenheid over Pensioenfonds Robeco en het sentiment ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel in kaart gebracht. Met behulp van de resultaten krijgt het bestuur inzicht in de risicopreferentie van deelnemers en gepensioneerden en kan het toetsen of het huidige beleggingsbeleid daarop aansluit.

 

bekendheid fonds

Ongeveer drie kwart van de drie groepen kent Pensioenfonds Robeco redelijk tot goed. Vier van de tien gepensioneerden zeggen het fonds goed te kennen. Bij de actieve deelnemers geldt dat voor twee op de tien.

 

Waardering

Gemiddeld geven de actieve deelnemers een 7,3 voor hun tevredenheid over Pensioenfonds Robeco dit is gelijk aan het niveau van de benchmark voor actieven. De gepensioneerden zijn nog meer tevreden en waarderen het fonds met een 8,2. Het fonds krijgt van de slapers kennen gemiddeld een 7,5. De benchmark voor gepensioneerden is 7,8. Voor slapers is dat 7,3.

 

Vertrouwen

Actieve deelnemers vinden dat hun pensioen bij Pensioenfonds Robeco in goede handen is en vertrouwen erop dat kosten en performance bij hun fonds in evenwicht zijn. Over de hele linie zijn 55-plussers het meest positief over Pensioenfonds Robeco, de groep tot 34 jaar juist wat kritischer.

 

Nieuw stelsel

Een meerderheid van de actieve deelnemers is niet duidelijk wat het nieuwe stelsel voor hen gaat betekenen en het vertrouwen dat het stelsel voor hen goed gaat uitpakken is beperkt. Zes van de tien actieve deelnemers spreekt het idee van minder beloven en meer waarmaken wel aan. Een kwart van de actieve deelnemers is afgehaakt bij de discussie over het nieuwe stelsel, omdat ze die te ingewikkeld vinden.

 

digitale nieuwsbrief

Als het gaat om de informatievoorziening over het nieuwe pensioenstelsel willen de drie groepen via de email of digitale nieuwsbrief worden geïnformeerd. Een kwart van de actieve deelnemers noemt hier nog de website. Social media worden nauwelijks gezien als een geschikt kanaal. (Nog geen abonnee? Meld je dan hier aan)

 

koopkracht

Een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat Pensioenfonds Robeco moet inzetten op behoud van koopkracht, ook al betekent dat meer risico nemen en een meer fluctuerend pensioen. Bij de jongeren tot 34 jaar is dat zelfs 100%. Ook hier zien we een beperkte groep die juist geen risico met hun pensioen wil lopen en daar een lager pensioen voor over heeft.

 

ESG

De actieve en gewezen deelnemers vinden in grote meerderheid, dat Pensioenfonds Robeco duurzaamheidsthema’s een rol moeten laten spelen bij de selectie van managers. Bij de gepensioneerden is dat eveneens een meerderheid, maar minder overtuigend.

 

ESG 2

Bij de drie doelgroepen vinden we uiteenlopende opvattingen over het gewicht van het thema duurzaamheid bij de selectie van managers, in het algemeen wordt dit als belangrijk beschouwd.  Onder de actieve deelnemers vindt 68% dat dit tamelijk tot heel zwaar moet tellen. Onder gepensioneerden is dat zelfs 70%. Bij de slapers zien we een nog iets sterker pleidooi voor het duurzaamheids-thema bij de selectie van managers. Daar is het percentage 77%.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert