Logo

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek is online uitgevoerd door Motivaction onder actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden waarvan een emailadres beschikbaar was. Het betreft hier ongeveer 65 % van de totale populatie.

  • Actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden (met OP) van Pensioenfonds Robeco ontvingen een digitale uitnodiging met daarin een link naar de vragenlijst. Halverwege de veldwerkperiode is een reminder verstuurd naar degenen, die toen nog niet hadden gerespondeerd.
  • Het veldwerk vond plaats van 21 september tot 4 oktober 2021.
  • De netto response is bij de actieve deelnemers n=151 (27 %), bij de slapers n=168 (16 % ) en bij de gepensioneerden n=65 (45 % ).

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert