Logo

"Deze website wordt beheerd door Stichting Pensioenfonds Robeco"

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Stichting Pensioenfonds Robeco. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze gebruikersvoorwaarden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Aansprakelijkheid
Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten van het pensioenreglement en de statuten prevaleren. Pensioenfonds Robeco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Pensioenfonds Robeco aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Pensioenfonds Robeco worden onderhouden en waarnaar eventueel wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Pensioenfonds Robeco.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert