Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Herstelplan ingediend bij DNB

Geplaatst op: 19-10-2020

Door de lage rente en de situatie op de financiële markten was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco op basis van de ultimate forward rate aan het einde van het tweede kwartaal net iets te laag volgens de wettelijke normen. Daarom hebben we een herstelplan opgesteld.

In het herstelplan staat hoe wij ervoor willen zorgen dat deze beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer herstelt. Zolang deze dekkingsgraad te laag is moeten wij elk jaar een nieuw herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank.

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Voor Pensioenfonds Robeco houdt dit herstelplan in dat wij op dit moment de samenstelling van onze beleggingsportefeuille niet hoeven te wijzigen.

Wat betekent het nieuwe herstelplan voor de deelnemers?
De huidige pensioenregels zorgen ervoor in algemene zin dat de pensioenen stabiel zijn. De kans dat het (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd is klein omdat er voldoende buffers moeten worden aangehouden. Tegelijk is het daarmee lastiger om de pensioenen te indexeren. Wij verwachten op basis van de situatie per eind september dat we geen indexatie kunnen toekennen per 1 februari 2021. Voor het indexatiebesluit kijkt het pensioenfondsbestuur naar de beleidsdekkingsgraad op basis van de marktrente (RTS). Deze dekkingsgraad moet tenminste 110% zijn. Eind september was deze dekkingsgraad 109%. Voor de toekomstige jaren is het moeilijk een voorspelling te doen. We zijn vooral afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Hoe nu verder?
Iedere maand tonen we op onze website wat de meest recente beleidsdekkingsgraad op basis van de marktrente is. Als er bijzondere ontwikkelingen zijn dan plaatsen we een nieuwsbericht op onze website.

Ga terug

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert