"Je bouwt pensioen op in de middelloonregeling "

Basisregeling

Je bouwt pensioen op in de middelloonregeling en wellicht ook in de bruto en netto excedentregelingen
Over je salaris tot € 14.000 (2019) bouw je geen pensioen op. Dat komt omdat je later AOW van de overheid krijgt. Een deel van je pensioen heb je dus al ‘binnen’. We noemen dat deel de ‘franchise’. In 2019 bedraagt de franchise € 14.000.

Over je salarisdeel (inclusief 13e maand) tussen € 14.000 en het einde van schaal 100 (2019: € 83.218) bouw je pensioen op in de middelloonregeling. Deze regeling wordt ook wel de basisregeling genoemd.

Over het salarisdeel boven schaal 100 (2019: € 83.218) bouw je pensioen op in de bruto excedentregeling. Ligt je salaris boven € 107.593 (2019), dan bouw je over het deel boven die grens pensioen op in de netto excedentregeling. Beide excedentregelingen zijn beschikbare premieregelingen . Robeco stelt voor deze regelingen premie beschikbaar. De hoogte van de premie hangt af van je salaris en je leeftijd.

Robeco stort de premie voor de bruto excedentregeling op een bruto UOP-rekening die Pensioenfonds Robeco voor je heeft geopend. UOP betekent Uitgebreid Ouderdomspensioen. Voor de netto excedentregeling stort ze de premie op een netto UOP-rekening. Voordat Robeco premie op je netto UOP-rekening stort houdt ze eerst inkomstenbelasting in. Jij bepaalt zelf volgens welke beleggingsmix de premies in beide excedentregelingen worden belegd.
Wil je je excedentpremies niet bij Pensioenfonds Robeco onderbrengen? Dan kun je deze laten toevoegen aan je brutosalaris. Als je hiervoor kiest, kun je dit jaarlijks aangeven in myHR op het intranet.

Het ouderdomspensioen dat Pensioenfonds Robeco later aan jou uitkeert is gebaseerd op:

  • je pensioenopbouw in de middelloonregeling plus eventuele indexaties.
  • het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd in de bruto en netto excedentregelingen. Dit bedrag wordt op je pensioendatum omgezet in een ouderdomspensioen (en een partnerpensioen). Maar je kunt er ook een uitkering mee aankopen bij een verzekeraar naar keuze.

Meer weten over de bruto en netto excedentregelingen?

ga terug

© 2019 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert