Logo

"Defined Contribution"

DC

DC staat voor defined contribution (beschikbarepremieregeling). Bij een DC-regeling betaalt de werkgever een vooraf vastgestelde premie, bepaald door een leeftijdsafhankelijk percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris min AOW-inbouw). De lijst met premies noemen we een premiestaffel.

De beschikbare premie wordt, na aftrek van kosten, belegd in een individueel beleggingspotje. Dit gebeurt met een gekozen Life Cycle. Aan de beleggingsrendementen worden nog wel de kosten voor het beheer van de beleggingen onttrokken.

De inleg van de beschikbare premies en de behaalde beleggingsrendementen zorgen voor een kapitaal op pensioendatum. Dit kapitaal moet je gebruiken voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen. Eventueel in combinatie met een partnerpensioen. Het is mogelijk om met het verkregen kapitaal pensioen aan te kopen bij een andere verzekeraar. Het hoeft niet bij die van  de pensioenuitvoerder. Dit heet ‘pensioenshoppen’. De hoogte van het pensioen dat je uitgekeerd krijgt, is afhankelijk van de op de pensioendatum geldende rentestand en levensverwachting. Is de rente hoog kan je meer pensioen inkopen. Is de rente laag, dan zal ook het in te kopen pensioen lager zijn.

Voor het omzetten van een pensioenkapitaal in een ouderdomspensioen gebruiken we factoren die op maandbasis geactualiseerd worden. Deze zijn namelijk afhankelijk van de actuele rentestand. Voor de bruto aanvullende DC regeling geldt dat de inkoopfactoren maandelijks berekend worden op basis van de rente van de maand voorafgaande aan de maand waarin de mutatie plaatsvindt. Er wordt GEEN rekening een solvabiliteitsopslag. Dat is voordelig voor deelnemers.

Voor de netto aanvullende DC regeling geldt dat de inkoopfactoren maandelijks berekend worden op basis van de van de rente van de maand voorafgaande aan de maand waarin de mutatie plaatsvindt. Er wordt WEL rekening gehouden bij inkoop met een solvabiliteitsopslag. Dit is wettelijk verplicht. Dus hoe hoger de dekkingsgraad van de basisregeling is, hoe hoger ook de opslag voor solvabiliteit is.

De actuele factoren kun je opvragen door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.

ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert