Logo

"Defined Contribution"

DC

DC staat voor defined contribution (beschikbarepremieregeling). De deelnemer hieraan bouwt ieder jaar een stukje pensioen op. Hiervoor wordt jaarlijks een premie vastgesteld en betaald. Als deze beschikbare premie in een jaar, gemeten aan een geprojecteerd pensioen, onvoldoende is, bouwt de deelnemer dat jaar minder pensioen op. De werkgever legt dan dus geen extra premie in. De optelsom van alle stukjes pensioen die de deelnemer jaarlijks opbouwt, is het pensioen.

ga terug

© 2021 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert