Logo

"De regelingen van Pensioenfonds Robeco "

De regelingen

De Pensioenwet onderscheidt verschillende soorten pensioenregelingen:

 • De uitkeringsovereenkomst
  Een overeenkomst tussen de deelnemer en de werkgever, waarbij deze laatste een pensioenuitkering op pensioendatum toezegt, meestal gebaseerd op het middelloon.  
 • De kapitaalovereenkomst
  Een pensioenovereenkomst inzake een vastgesteld kapitaal dat uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering.
 • De premieovereenkomst
  Een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering.
 • Hybride regelingen
  Een regeling met kenmerken van zowel een uitkerings- als een kapitaal- c.q. premieovereenkomst. De Pensioenwet eist dat als een werkgever die een dergelijke tussenvariant als pensioenregeling aanbiedt, het karakter van pensioensysteem expliciet benoemd wordt in de pensioenovereenkomst.

De regelingen bij Pensioenfonds Robeco
De basisregeling bij het Pensioenfonds Robeco is een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat je jaarlijks een stukje levenslang ouderdomspensioen opbouwt.

De excedentregelingen van het pensioenfonds zijn premieregelingen. Dit zijn individueel beschikbare premieregelingen waarmee je een kapitaal opbouwt om op pensioendatum een pensioenuitkering mee aan te kopen. Afhankelijk van de hoogte van je salaris kun je meedoen aan deze bruto en/of netto beschikbare premieregeling.

Deze drie regelingen samen vormen een zogenaamde hybride regeling. Je bouwt dus pensioen op en je kunt ook nog een kapitaal opbouwen waarmee je op pensioendatum een levenslang pensioen aankoopt.

De basisregeling
Over je salaris tot € 14.600 (2020) bouw je geen pensioen op. Dat komt omdat je later AOW van de overheid krijgt. Een deel van je pensioen heb je dus al ‘binnen’. We noemen dat deel de ‘franchise’. In 2020 bedraagt de franchise € 14.600.

Over je salarisdeel (inclusief 13e maand) tussen € 14.600 en het einde van schaal 100 (2020: € 83.218) bouw je verplicht pensioen op in de basisregeling. Dit is dus een uitkeringsovereenkomst. Het opbouwpercentage is 1,738%.

Dit betekent dat je jaarlijks een stukje levenslang ouderdomspensioen opbouwt. De hoogte van dit opgebouwde ouderdomspensioen wordt jaarlijks geïndexeerd als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Omdat de financiering van deze regeling gebeurt via Collective Defined Contribution (CDC), staat alleen de jaarlijkse premie die de werkgever betaalt vast, de uitkomst dus niet. Hoewel de kans klein is, kan je pensioenopbouw dus lager worden als de premie niet meer kostendekkend zou zijn. De werkgever heeft namelijk geen bijstortverplichting.

Excedentregelingen
De individuele beschikbare premieregelingen, ook wel defined contribution (DC) genoemd, zijn excedentregelingen. Deze komen dus bovenop de basisregeling. Er is een bruto en een netto DC-regeling. Over het salarisdeel boven schaal 100 (2020: € 83.218) kun  je een pensioenkapitaal opbouwen in de bruto DC-regeling. Ligt je salaris boven € 112.189 (2021), dan kun je over het deel boven die grens een pensioenkapitaal opbouwen in de netto DC-regeling.

De werkgever stelt voor deze regelingen premie beschikbaar. De hoogte van de premie hangt af van je salaris en je leeftijd.

Uitgebreide Ouderdomspensioenregeling (UOP)
Mogelijk ligt jouw salaris boven de grens voor deelname aan de basisregeling (2020: € 83.218) of ben je voor 2015 in dienst gekomen. Dan kun je over het salarisdeel daarboven pensioenkapitaal opbouwen in de bruto en/of netto excedentregelingen (UOP). Dat zijn beschikbare premieregelingen. De werkgever stelt hiervoor jaarlijks premie beschikbaar. Op pensioendatum koop je met je pensioenkapitaal bij Pensioenfonds Robeco of bij een andere pensioenuitvoeringsorganisatie een levenslang ouderdomspensioen in.

Bruto UOP
Over je pensioengevend salaris boven schaal 100 (2020: € 83.218) tot de wettelijke grens van € 112.189 (2021), kun je pensioenkapitaal opbouwen in de bruto UOP regeling. UOP staat voor uitgebreid ouderdomspensioen. Deelnemers die vóór 2015 in dienst getreden zijn bij de werkgever hebben recht op compensatieregelingen. De werkgever stelt één of meerdere premies beschikbaar voor je bruto UOP.

Netto UOP
Ligt je pensioengevend salaris boven de wettelijke grens van € 112.189 (2021), dan kun je over het deel boven die grens pensioenkapitaal opbouwen in de netto UOP-regeling. Voordat de werkgever premie op je netto UOP-rekening stort wordt eerst inkomstenbelasting ingehouden.

Beschikbare premieregeling/DC
Zowel de bruto als netto UOP regeling is een individuele beschikbare premieregeling, ook wel DC (defined contribution) genoemd. De werkgever stelt voor deze regelingen een premie beschikbaar. Jij bepaalt zelf volgens welke beleggingsmix de premies in beide DC-regelingen worden belegd. Je kunt er ook voor kiezen deze premies uit te laten betalen als salaris. Je bouwt in dat geval dus geen pensioen op boven schaal 100 (2020: € 83.218) maar je blijft wel verzekerd voor overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Zelf extra storten voor pensioen
Je kunt er één keer per jaar voor kiezen om zelf aanvullende stortingen te doen op je UOP rekeningen. De bedragen die je wilt storten, worden dan ingehouden op je bruto loon. Via MyHR (dit geldt voor werknemers van Robeco Nederland) informeert de werkgever je wanneer je dit kunt doen (in maart). De hoogte van het bedrag dat je aanvullend kunt inleggen, is afhankelijk van de fiscale ruimte die je hebt. Staan je gegevens goed vermeld, dan kun je in MyHR zien hoe groot deze ruimte is. Via MyHR kun je op dat moment ook de aanvullende stortingen regelen.

FAQ
Wil je meer weten over de UOP regelingen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

ga terug

© 2021 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert