Logo

"Tijdens uw deelname aan de Robeco pensioenregeling heeft u ook pensioen opgebouwd voor uw eventuele partner en kinderen"

Nabestaandenpensioen

Pensioenfonds Robeco bouwt in de basisregeling, maar ook in de bruto en netto excedentregelingen, een partnerpensioen voor je partner op. Voor je kinderen is er een wezenpensioen geregeld. Je partner en kinderen ontvangen deze pensioenen als jij komt te overlijden. Je partner ontvangt het partnerpensioen tot hij of zij zelf overlijdt. Je kinderen krijgen het wezenpensioen tot zij 27 worden. Overlijd jij vóór je pensioendatum en is je partner dan nog geen 67? Dan krijgt je partner aanvullend een tijdelijk pensioen, tot hij of zij 67 wordt.

Hoe hoog is het partner- en wezenpensioen als je overlijdt? Dat kun je nakijken op de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) van de basisregelingen de bruto en netto excedentregelingen die we je jaarlijks toesturen. Je kunt het ook checken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Je kunt op je pensioendatum een deel van je ouderdomspensioen uit de basisregelingen de excedentregelingen inruilen voor extra partnerpensioen. Je ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. Maar als jij komt te overlijden, krijgt je partner een hoger partnerpensioen. Andersom kan ook: je kunt het partnerpensioen, dat je hebt opgebouwd in de basisregeling en de excedentregelingen, geheel of gedeeltelijk inruilen voor extra ouderdomspensioen. Dit mag alleen als je partner toestemming geeft.

Meer weten over deze inruilmogelijkheden?

Als je overlijdt, heeft je partner misschien ook recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. De Sociale Verzekeringsbank voert deze regeling uit. Er zijn echter strenge voorwaarden aan verbonden. Robeco heeft daarom voor al zijn werknemers een ANW-hiaatverzekering geregeld. Als je hier geen prijs op stelt, kun je deze verzekering voor jezelf stopzetten. Je kunt dit regelen via MyHR, het HR-systeem van Robeco op het intranet.

ga terug

© 2021 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert