Logo

"Verschillende regelingen in Nederland"

Pensioenregelingen

De Pensioenwet onderscheidt verschillende soorten pensioenregelingen:

 • De uitkeringsovereenkomst
  Een overeenkomst tussen de deelnemer en de werkgever, waarbij deze laatste een pensioenuitkering op pensioendatum toezegt, meestal gebaseerd op het middelloon.
 • De kapitaalovereenkomst
  Een pensioenovereenkomst inzake een vastgesteld kapitaal dat uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering.
 • De premieovereenkomst
  Een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering.
 • Hybride regelingen
  Een regeling met kenmerken van zowel een uitkerings- als een kapitaal- c.q. premieovereenkomst. De Pensioenwet eist dat als een werkgever die een dergelijke tussenvariant als pensioenregeling aanbiedt, het karakter van pensioensysteem expliciet benoemd wordt in de pensioenovereenkomst.

 

De regelingen bij Pensioenfonds Robeco

Pensioenfonds Robeco kent drie regelingen die samen  een zogenaamde hybride regeling vormen. Je bouwt dus pensioen op en je kunt ook nog een kapitaal opbouwen waarmee je op pensioendatum een levenslang pensioen aankoopt.

Afhankelijk van de hoogte van je salaris kun je meedoen aan deze bruto en/of netto beschikbarepremieregeling.

 

ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert