Logo

"Een deel van jouw pensioen bouw je op in de basisregeling"

Regeling in het kort

Je bouwt jaarlijks pensioen op bij Pensioenfonds Robeco. Een deel daarvan bouw je op in de basisregeling, ook wel de basisregeling genoemd. Bedraagt jouw vaste brutosalaris inclusief dertiende maand meer dan het einde van schaal 100 (2020: € 83.218)? Dan kun je voor het salarisdeel boven deze grens pensioen opbouwen in de bruto excedentregeling. Dat is een beschikbarepremieregeling. Is je salaris hoger dan € 112.189, dan kun je over je salarisdeel daarboven pensioen opbouwen in de netto excedentregeling.

Je ontvangt je ouderdomspensioen vanaf je 67e. Het wordt maandelijks aan jou uitbetaald, zolang je leeft. Het pensioen van Pensioenfonds Robeco is een aanvulling op de AOW die je van de overheid ontvangt. Jouw AOW-uitkering begint als je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Hoeveel pensioen je nu hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Robeco zie je op de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) die we je jaarlijks toesturen. Je ontvangt aparte UPO’s voor je pensioenopbouw in:

• de basisregeling
• de bruto excedentregeling
• de netto excedentregeling

Je kunt je pensioenopbouw in deze regelingen ook nakijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook hoeveel AOW je hebt opgebouwd en wat je te verwachten pensioen is.

ga terug

© 2021 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert