"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Nieuw: jouw pensioenkapitaal doorbeleggen na je pensioendatum

Geplaatst op: 17-11-2017

Sinds 1 september 2016 is er de Wet verbeterde premieregeling. Deze wet maakt het mogelijk om de pensioenpremie uit je bruto en netto excedentregelingen door te beleggen na je pensioendatum. Dit zijn de DC-regelingen die bestaan bovenop de basisregeling. Je hebt een bruto of netto excedentregeling bij Pensioenfonds Robeco als je meer verdient dan € 80.795 bruto per jaar (inclusief vakantiegeld). Verdien jij meer dan dit bedrag? Lees dan hieronder wat de Wet verbeterde premieregeling voor jou betekent.

Wat verandert er?
Tot 1 september 2016 kon je met de premie uit de excedentregelingen een vaste pensioenuitkering aankopen op het moment dat je met pensioen ging. De hoogte van jouw uitkering is dan afhankelijk van de waarde van je ‘pensioenpot’ (je pensioenpremie + beleggingsresultaat) en van de inkoopfactor op dat moment (afhankelijk van de rentestand en de levensverwachting). Door de Wet verbeterde premieregeling is er vanaf 1 september 2016 een mogelijkheid bijgekomen, namelijk om je ‘pensioenpot’ door te laten beleggen na pensioendatum. Daardoor blijft jouw pensioenuitkering ook na je pensioenleeftijd afhankelijk van de beleggingsrendementen. Dit noemen we een variabele uitkering.

Voor- en nadelen van een variabele uitkering
Doorbeleggen na pensionering heeft als voordeel dat je extra rendement kunt behalen op jouw ‘pensioenpot’. Dat kan een interessante mogelijkheid zijn. Je pensioenuitkering kan door doorbeleggen uiteraard ook minder waard worden. Overweeg je de keuze voor een variabele pensioenuitkering? Dan is het verstandig om hier met een pensioenadviseur over te praten. Zo kun je goed de voor- en nadelen op een rij zetten. Hierbij is het goed om te weten dat een combinatie van een vaste en variabele uitkering ook mogelijk is.

Hoe regel je dit?
Met je ‘pensioenpot’ kun je op jouw pensioenleeftijd een vaste uitkering aankopen binnen het pensioenfonds. Op dit moment biedt Pensioenfonds Robeco de mogelijkheid voor doorbeleggen niet zelf aan. Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om door te beleggen na je pensionering, verwijzen we je graag door naar een verzekeraar die het wel aanbiedt.

Wat betekent de nieuwe wet op dit moment voor jou?
Door de nieuwe wet worden in december 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd in Flexioen, het portaal waar je de premie van excedentregelingen kunt (laten) beheren. Deze wijzigingen hebben vooral gevolgen als je belegt in Volledig Beheer, dus als wij jouw pensioenvermogen voor jou beleggen. Het volgende verandert dan:

  • We hebben nu drie risicoprofielen, dat worden er vijf (zeer behoudend, behoudend, neutraal, ambitieus en zeer ambitieus).
  • Na implementatie van deze nieuwe risicoprofielen op 17 november 2017 behoud je het risicoprofiel dat je nu ook hebt. Wil je een ander risicoprofiel? Dan dien je (opnieuw) je keuze door te geven op de website van Flexioen.
  • In de risicoprofielen neemt het risico licht toe om beter aan te sluiten bij de mogelijkheid tot doorbeleggen en met het oog op een beter verwacht pensioenresultaat. Je portefeuille wordt in december 2017 hiermee in lijn gebracht binnen jouw risicoprofiel. We raden je aan om regelmatig de profielpeiler opnieuw in te vullen. Op die manier blijft jouw portefeuille in lijn met jouw persoonlijke risicoprofiel. Wil je een ander risicoprofiel? Dan dien je (opnieuw) je keuze door te geven op de website van Flexioen.

Als je je portefeuille zelf belegt (Eigen Beheer) hebben de wijzigingen geen consequenties voor jou.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.flexioen.nl of neem contact met ons op via 020 583 1040. We houden je via de website uiteraard op de hoogte over de laatste ontwikkelingen.

ga terug

© 2020 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert