Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Mart Postma (VO): “Toenemende maatschappelijke druk richting pensioenfondsen“

Geplaatst op: 30-06-2021

Mart Postma VO

Mart Postma, voorzitter Verantwoordingsorgaan (VO) ziet in toenemende mate de druk richting pensioenfondsen om maatschappelijke doelstellingen mee te nemen in het te voeren beleggingsbeleid. De publieke opinie, wat de achterban vindt, wat de toezichthouders verwachten, is volgens hem niet statisch, maar continu in beweging.

“Laat ik beginnen met mijzelf kort voor te stellen. Mijn naam is Mart Postma (44), heb twee zonen (16, 11), getrouwd met Jenny en woonachtig in het mooie Den Haag. Ik ben sinds 2005 in verschillende functies werkzaam bij Robeco en nu circa anderhalf jaar voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (VO).

Koers blijven varen in een dynamische omgeving
Er zijn de nodige uitdagingen binnen de gehele Nederlandse pensioensector, waarbij ik vind dat we soms niet moeten vergeten dat we als Nederland best trots mogen zijn op ons pensioenstelsel. Het Nederlandse pensioenstelsel is de afgelopen drie jaar als beste ter wereld bestempeld in de jaarlijkse ‘Global Pension Index’ van adviesbureau Mercer.

In toenemende mate zie ik de maatschappelijke druk, maar ook vanuit toezichthouders, richting pensioenfondsen om maatschappelijke doelstellingen mee te nemen in het te voeren beleggingsbeleid. Pensioenfonds Robeco heeft een duidelijk beleid geformuleerd voor maatschappelijk verantwoord beleggen, dat ook op de website van het pensioenfonds terug te vinden is. De publieke opinie, wat de achterban vindt, wat de toezichthouders verwachten, is niet statisch, maar continu in beweging. De uitdaging voor Pensioenfonds Robeco is in deze dynamische omgeving haar koers te blijven varen.

Een andere uitdagend dossier is het nieuwe pensioenstelsel. Het streven van het kabinet is nog steeds om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken. Dit is een veelomvattend complex dossier, dat het bestuur van Pensioenfonds Robeco vroegtijdig op een voortvarende wijze oppakt.

VO gaat stevig haar rol pakken in de voorbereidingen op het nieuwe pensioenakkoord
Om het plat te slaan, heeft het VO als opdracht het handelen van het bestuur van het Pensioenfonds te beoordelen, inhoudelijk advies te geven op allerlei dossiers, waarbij een evenwichige belangenafweging dient te worden geborgd. Dit is een continue verantwoordelijkheid van het VO. In de voorbereidingen voor het nieuwe pensioenakkoord zal het VO hier stevig haar rol pakken.

Een belangrijk focus gebied voor het VO, is de communicatie van het Pensioenfonds met haar achterban. Denk dan bijvoorbeeld aan communicatie omtrent verantwoord beleggen en het nieuwe pensioenakkoord. Het VO is enthousiast over het verkorte jaarverslag 2020 dat het Pensioenfonds Robeco recent gepubliceerd heeft op haar website. Hier wordt in vogelvlucht op een zeer toegankelijke wijze de hoogtepunten van het jaarverslag gedeeld. Mijn advies is, ga even checken op de website!”

 

Lees ook: Bestuurslid Anton Fiolet: “2021 in het teken van evenwichtige toedeling”

 

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert