Logo

"Is uw partner overleden? Dan heeft u als nabestaande recht op partnerpensioen"

Partnerpensioen voor de ex-partner

Was u gescheiden toen uw ex-partner overleed? Dan heeft u wellicht toch recht op een pensioenuitkering via Pensioenfonds Robeco. U heeft namelijk wettelijk recht op het gedeelte van het partnerpensioen dat tot de echtscheidingsdatum is opgebouwd. Na beëindiging van de partnerrelatie heet het partnerpensioen waarop u recht heeft ‘bijzonder partnerpensioen’.

 

Heeft iemand meerdere partners gehad tijdens de periode dat hij/zij pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Robeco? Dan wordt het partnerpensioen tussen de ex-partners verdeeld. U wordt door het pensioenfonds op de hoogte gesteld van het partnerpensioen waar u recht op heeft. Bij een scheiding verandert er niets ten aanzien van het recht op wezenpensioen.

 

Terug naar de hoofdpagina

© 2022 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert