"Is uw partner overleden? Dan heeft u als nabestaande recht op partnerpensioen"

Pensioen in het algemeen

In de praktijk is het woord ‘pensioen’ een verzamelnaam voor drie verschillende pijlers, namelijk:

1e pijler: de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw)
2e pijler: het pensioen dat je opbouwt bij je werkgever
3e pijler: het privépensioen dat bestaat uit de eigen middelen die je zelf inzet voor je pensioenvoorziening. Bij eigen middelen kun je denken aan spaargeld, lijfrentes en onroerend goed.

 

Uw partner bouwde bij Robeco pensioen op via een eindloonregeling (waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen afhangt van het laatstverdiende salaris) en/of een basisregeling (waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat iemand tijdens de opbouw verdiende).

Verdiende uw partner meer dan het einde van schaal 100 (€ 80.193 in 2016)? Dan bouwde uw partner mogelijk ook pensioen op via een beschikbarepremieregeling (clickable maken). Het pensioenfonds kan u hierover uitsluitsel geven (e-mailadres + telefoonnummer Syntrus helpdesk).

ga terug

© 2020 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert