"Is uw partner overleden? Dan heeft u als nabestaande recht op partnerpensioen"

Prepensioen

Bouwde uw partner voor 31 december 2005 pensioen op bij Pensioenfonds Robeco en is uw partner geboren voor 1 januari 1950? Dan is onderstaande informatie over het prepensioen op u van toepassing. Is uw partner in of na 2006 in dienst getreden bij Robeco, dan zijn de prepensioenregelingen voor u niet van toepassing.

Partner- wezenpensioen uit prepensioen

Naast het ouderdomspensioen dat is opgebouwd voor 2006, bouwde uw partner ook prepensioen op. In de prepensioenregeling is standaard ook partner- en wezenpensioen opgebouwd. Mogelijk heeft u dus recht op partnerpensioen en eventueel wezenpensioen dat in het prepensioen is opgebouwd. U kunt dit navragen bij Syntrus Achmea, e-mailadres en 013 – nummer.

ga terug

© 2020 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert