Logo

"Is uw partner overleden? Dan heeft u als nabestaande recht op partnerpensioen"

Toeslag op uw pensioenuitkering

In de pensioenregeling van Robeco is de ambitie opgenomen om de pensioenuitkering waardevast te houden. Dat wil zeggen dat de pensioenuitkeringen onder voorwaarden worden verhoogd.

 

Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd. Het toekennen van indexatie vindt alleen plaats als de financiële positie van het fonds dit toelaat. U heeft geen recht op toeslagen en het is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen verleend worden.

 

Terug naar de hoofdpagina

© 2022 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert